Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Sebastian Białoskurski
ORCID: 0000-0002-0156-0750
Dr inż. Sebastian Białoskurski Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu produktów spożywczych, w szczególności problematyki innowacji produktowych oraz marketingowych (nowych wyrobów, nowatorskich rozwiązań handlowych, usługowych), w kontekście ich wpływu na postrzeganie oferty/oferentów
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.5.3
JEL: M31, O31

Artykuł poświęcony jest tematyce innowacji produktowych i marketingowych na krajowym rynku produktów spożywczych. Jego celem jest przedstawienie opinii nabywców na temat wybranych innowacyjnych rozwiązań produktowych i marketingowych wykorzystywanych na rynku żywności. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna powstała w oparciu o analizę literaturową, natomiast w części empirycznej zaprezentowano wyniki badań ilościowych. Przeprowadzone badania wskazują, że tworzenie nowych wyrobów będących kombinacjami produktowymi (uwzględniających produkt materialny i niematerialny) zostało pozytywnie ocenione przez ankietowanych.

Słowa kluczowe: nowy produkt spożywczy; innowacja produktowa; innowacja marketingowa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.12.3
JEL: M31, O31

W artykule podjęto tematykę dotyczącą marketingu lateralnego jako metody kreowania nowych produktów w kontekście kształtowania wizerunku produktów spożywczych. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zaprezentowano w nim teoretyczny model wykorzystania lateralnych działań marketingowych w procesie kształtowania wizerunku produktów spożywczych, który następnie został poddany empirycznej weryfikacji. Celem artykułu jest określenie znaczenia kreowania lateralnych produktów w postrzeganiu produktów spożywczych przez nabywców finalnych.

Słowa kluczowe: nowy produkt spożywczy; marketing lateralny; pozycjonowanie

Dr inż. Sebastian Białoskurski

Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu produktów spożywczych, w szczególności problematyki innowacji produktowych oraz marketingowych (nowych wyrobów, nowatorskich rozwiązań handlowych, usługowych), w kontekście ich wpływu na postrzeganie oferty/oferentów produktów spożywczych przez nabywców finalnych. Autor 36 publikacji naukowych (w tym artykułów, autor rozdziałów oraz współautor monografii).