Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 12/2020

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.12.1
JEL: L14, L66, M11, O33

Interesariusze a zmiany technologiczne — teoria i praktyka

The aim of the article is to identify possible consequences for technological changes resulting from the company's cooperation with its stakeholders. An additional goal is the systematization of knowledge about relations with stakeholders and technological changes. Business practice confirms that there are real relationships between stakeholder relationship management and technological change. Proper relationship management contributes to the creation of tangible benefits for the company, increases the propensity of the organization to technological changes and innovations. The example of the bottling industry was used in the conclusion.

Celem artykułu jest identyfikacja możliwych skutków dla zmian technologicznych wynikających ze współpracy przedsiębiorstwa z jego interesariuszami. Dodatkowym celem jest systematyzacja wiedzy na temat relacji z interesariuszami oraz zmian technologicznych. Praktyka biznesowa potwierdza, że istnieją rzeczywiste związki między zarządzaniem relacjami z interesariuszami i zmianami technologicznymi. Właściwe zarządzanie relacjami przyczynia się do stworzenia wymiernych korzyści dla firmy, zwiększa skłonność organizacji do zmian technologicznych i innowacji. We wnioskowaniu posłużono się przykładem branży rozlewniczej.

Słowa kluczowe: stakeholder conception; relations; technological changes; bottling industries (koncepcja interesariuszy; relacje; zmiany technologiczne; branża rozlewnicza)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.12.2
JEL: F02, F15, F40, O12, P13

Siła powiązań kooperacyjnych w działalności przedsiębiorstw

Development of enterprises in the economic terms is understood as a survival process of many companies operating globally. As the research problem, this article considers development disproportions that arise in the activity of such enterprises. The aim is to prove that increased power of cooperative connections developed between economic entities of different size may contribute to expanding their activity on the global scale. This is done using an analytic and comparative method. The analysis of the material collected serves to establish facts and ideas as well as to reveal their sense in the context of the research problem.

 

Rozwój przedsiębiorstwa rozumiany jest w kategoriach ekonomicznych jako proces przetrwania na rynku wielu firm funkcjonujących w skali globalnej. Problemem badawczym artykułu są dysproporcje rozwojowe jakie pojawiają się w działalności takich przedsiębiorstw. Jego celem jest próba wykazania, że zwiększona siła powiązań kooperacyjnych występujących między różnej wielkości podmiotami gospodarczymi może się przyczyniać do poszerzenia zakresu prowadzonej przez nie działalności w skali globalnej. W artykule zastosowano metodę badawczą analityczno-porównawczą. Uwzględniając analizę zebranego materiału, służy ona zarówno ustaleniu faktów oraz idei, jak i odkrywaniu ich sensu w kontekście rozpatrywanego problemu badawczego.

Słowa kluczowe: development of enterprises; economic terms; globalisation; cooperative connections (: rozwój przedsiębiorstw; kategorie ekonomiczne; globalizacja; powiązania kooperacyjne)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.12.3
JEL: M31, O31

W artykule podjęto tematykę dotyczącą marketingu lateralnego jako metody kreowania nowych produktów w kontekście kształtowania wizerunku produktów spożywczych. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zaprezentowano w nim teoretyczny model wykorzystania lateralnych działań marketingowych w procesie kształtowania wizerunku produktów spożywczych, który następnie został poddany empirycznej weryfikacji. Celem artykułu jest określenie znaczenia kreowania lateralnych produktów w postrzeganiu produktów spożywczych przez nabywców finalnych.

Słowa kluczowe: nowy produkt spożywczy; marketing lateralny; pozycjonowanie
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł