Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
mgr Łukasz Smolarek
ORCID: 0000-0001-8016-175X

mgr Łukasz Smolarek

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.5
JEL: O1, M3

Zaspokojenie potrzeb informacyjnych różnorodnych grup interesariuszy, czyli każdej osoby lub grupy, która może wywierać wpływ na daną organizację lub na którą organizacją wywiera wpływ (Freeman, 1984), staje się istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Dziś przedsiębiorstwa realizując koncepcję społecznej odpowiedzialności organizują i zarządzają dialogiem z interesariuszami jako czynnikiem wpływu na jej organizacyjny i strategiczny kształt. Celem artykułu jest ocena dialogu z interesariuszami jako przejawu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł to próba odpowiedzi na pytanie: czy dialog z interesariuszami jest wynikiem zarządzania społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa czy przejawem działań reaktywnych, ograniczonych do budowania wizerunkowych relacji z interesariuszami, które nie mają bezpośrednich powiązań ze sposobem realizacji założeń strategicznych? 

Słowa kluczowe: interesariusze; dialog; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa; zarządzanie