Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.8.1
JEL: M10, L20
Jacek Miroński ORCID: 0000-0003-0803-0768 , e-mail: jm67|sgh.waw.pl| |jm67|sgh.waw.pl

O tym, co w nauczaniu zarządzania równie popularne, co kontrowersyjne

Artykuł dotyczy powszechnie znanych i szeroko wykorzystywanych w nauczaniu zarządzania koncepcji, które albo nie wytrzymały weryfikacji naukowej, albo są mocno dyskusyjne bądź źle rozumiane i interpretowane. Trzy z nich, dotyczące kluczowych obszarów zarządzania, a mianowicie komunikacji, motywacji i zarządzania międzykulturowego, zostały poddane krytycznej ocenie. Obejmuje ona formułę 7-38-55 A. Mehrabiana, teorię hierarchii potrzeb A. Maslowa oraz koncepcję wymiarów kultury G. Hofstede. W artykule przedstawiono kulisy powstania wspomnianych koncepcji oraz ich ograniczenia, zawarte w nich błędy lub związane z nimi nieścisłości. W przypadku każdej z poddanych krytycznej analizie koncepcji zaproponowane zostały alternatywne propozycje.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: kanały komunikacji; motywacja; hierarchia potrzeb; wymiary kultury

Bibliografia

Bibliografia/References

Alderfer, C. (1972). Existence, Relatedness, and Growth. Free Press.

Amstrong, G., & Kotler, P. (2016). Marketing. Wydawnictwo Nieoczywiste.

Archer, D., & Akert, R. M. (1977). Words and everything else: verbal and nonverbal cues in social interpretation. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 443–449. https://doi.org/10.1037/0022-3514.35.6.443

Bednarek, H. (2005). Sztuka budowania wizerunku. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.

Betz, E. L. (1984). Two Tests of Maslow's Theory of Need Fulfillment. Journal of Vocational Bahavior, 24(2), 204–220. https://doi.org/10.1016/0001-8791(84)90007-1

Boski, P. (2010). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Browayes, M-J., & Price, R. (2008). Understanding Cross-cultural Management. Prentice Hall.

Corning, P. A. (2000). Biological Adaptation in Human Societies: A „Basic Needs” Approach. Journal of Bioeconomics, 2(1), 41–86. https://doi.org/10.1023/A:1010027222840

DeVito, J. A. (2009). The essential elements of public speaking. Pearson Education.

Francesco, A. M., & Gold, B. A. (2005). International Organizational Behavior. Second Edition. Pearson Prentice Hall.

German, K. M. i in. (2011). Principles of public speaking. Allyn & Bacon.

Hofstede, G. (1985). The interaction between national and organizational value systems. Journal of Management Studies, 22, 347–357. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1985.tb00001.x

Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Second Edition. Thousand Oaks, Sage.

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2011). Kultury i organizacje. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M. J., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (2004). Culture, Leadership, and Organizations. Sage Publications.

Krauss, R. M., Apple, W., Morency, N., Wenzel, C., & Winton, W. (1981). Verbal, vocal and visible factors in judgements of another's affect. Journal of Personality and Social Psychology, 40, 312–320. https://doi.org/10.1037/0022-3514.40.2.312

Lawrence, P. R., & Nohria, N. (2002). Driven: How Human Nature Shapes Our Choices. Jossey-Bass.

Lucas, S. E. (1989). The art of public speaking. McGraw-Hill.

Maslow, A. (1954). Motivation and personality. Harper & Row Publishers.

McShane, S. L., & Von Glinow, M. A. (2010). Organizational Behavior. 5th edition. McGraw-Hill.

Mehrabian, A. (1971). Silent Messages. Wadsworth Publishing Company, Inc. Belmont, California.

Mehrabian, A. (1997). Impressions created by given names. Names, 45, 19–33. https://doi.org/10.1179/nam.1997.45.1.19

Mehrabian, A. (2015). Theoretical foundation for emotion-based strategies in political campaigns. In A. Kostic, & D. Chadee (Eds.), The social psychology of nonverbal communication (pp. 198–219). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137345868_10

Mehrabian, A., & Ferris, S. R. (1967). Inference of attitudes from nonverbal communication in two channels. Journal of Consulting Psychology, 31, 248–452. https://doi.org/10.1037/h0024648

Mehrabian, A., & Wiener, M. (1967). Decoding of inconsistent communications. Journal of Personality and Social Psychology, 6, 109–114. https://doi.org/10.1037/h0024532

Mehrabian, A., & Wixen, W. J. (1986). Preferences for individual video games as a function of their emotional effects on players. Journal of Applied Social Psychology, 16, 3–15. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1986.tb02274.x

Mikuła, B., & Pietruszka-Ortyl, A. (Red.). (2019). Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Osborn, M., Osborn, S., & Osborn, R. (2009). Public speaking. Pearson Education.

Thomas, D. C., & Petersen, F. (2018). Cross-cultural management. Sage.

Valdez, P., & Mehrabian, A. (1994). Effects of color on emotions. Journal of Experimental Psychology: General, 123, 394–409. https://doi.org/10.1037/0096-3445.123.4.394

Wahba, M. A., & Bridwell, L. G. (1976). Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory. Organizational Behavior and Human Performance, 15, 212–240. https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90038-6

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę