Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 08/2022

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.8.1
JEL: M10, L20

Artykuł dotyczy powszechnie znanych i szeroko wykorzystywanych w nauczaniu zarządzania koncepcji, które albo nie wytrzymały weryfikacji naukowej, albo są mocno dyskusyjne bądź źle rozumiane i interpretowane. Trzy z nich, dotyczące kluczowych obszarów zarządzania, a mianowicie komunikacji, motywacji i zarządzania międzykulturowego, zostały poddane krytycznej ocenie. Obejmuje ona formułę 7-38-55 A. Mehrabiana, teorię hierarchii potrzeb A. Maslowa oraz koncepcję wymiarów kultury G. Hofstede. W artykule przedstawiono kulisy powstania wspomnianych koncepcji oraz ich ograniczenia, zawarte w nich błędy lub związane z nimi nieścisłości. W przypadku każdej z poddanych krytycznej analizie koncepcji zaproponowane zostały alternatywne propozycje.

Słowa kluczowe: kanały komunikacji; motywacja; hierarchia potrzeb; wymiary kultury
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.8.2
JEL: O30, M0, C83, L32

Doskonalenie jakości w polskiej administracji publicznej w kontekście potencjału tkwiącego w narzędziach kreatywności i technikach badania zadowolenia klienta

The article presents the results of research showing changes in the use of creativity tools and customer satisfaction measurement techniques in Polish public administration focused on pro-quality activities. The study covers three periods: 2010, 2015 and 2020. The aim of the analysis is to identify trends in the perception of creativity tools, as well as to show changes in the use of techniques allowing for the assessment of the level of customer satisfaction.

W artykule zaprezentowano wyniki badań wskazujących na zmiany zakresu stosowania narzędzi kreatywności i technik pomiaru zadowolenia klienta w polskiej administracji publicznej, ukierunkowanej na działania projakościowe. Badania dotyczą trzech okresów: 2010, 2015 i 2020 roku. Celem analizy jest wyłonienie tendencji w percepcji narzędzi kreatywności i ukazanie zmian w zakresie stosowania technik pozwalających na ocenę poziomu zadowolenia klienta.

Słowa kluczowe: creativity tools; customer satisfaction measurement; administration; quality improvement (narzędzia kreatywności; pomiar zadowolenia klienta; administracja; doskonalenie jakości)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.8.3
JEL: M30, M31

W artykule przedstawiono i scharakteryzowano relację pomiędzy lojalnością klientów (ze szczególnym uwzględnieniem motywów lojalności) oraz przyjmowanymi przez nich postawami a osiąganym poziomem efektywności i wzrostem wartości przedsiębiorstwa. Jego celem jest prezentacja autorskiej koncepcji wpływu lojalności klienta na proces budowania wartości przedsiębiorstwa. Artykuł jest opracowaniem koncepcyjnym, opartym na wynikach pogłębionej kwerendy literaturowej, doświadczeniach autorki płynących ze współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, jej własnych opracowaniach dotyczących zarządzania relacjami z kapitałem klientów w sektorze MŚP (grant Narodowego Centrum Nauki), a także doświadczeniu zdobytym w prowadzonej działalności gospodarczej. Przedstawione w kwerendzie literaturowej argumenty oraz opracowana koncepcja wpływu lojalności klienta na wartość przedsiębiorstwa stanowią uzasadnienie dla tezy o pozytywnym wpływie lojalności klienta na kształtowanie wartości poprzez wzrost poziomu wskaźnika efektywności. W artykule przedstawiono w formie rekomendacji najistotniejsze działania, jakie mogą być podejmowane przez przedsiębiorstwo w celu stymulowania zachowań konsumenckich, a będące efektem identyfikacji i zrozumienia motywów lojalności klienta.

Słowa kluczowe: efektywność; lojalność klientów; motywy lojalności; satysfakcja; wartość przedsiębiorstwa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.8.4
JEL: Q18, Q50, Q56, I31

Problem bezpieczeństwa ekologicznego Ziemi, w tym zrównoważonej konsumpcji, od ponad sześciu dekad stanowi jeden z najważniejszych tematów debat prowadzonych przez ekonomistów, socjologów, polityków, naukowców i biznesmenów, dotyczy on bowiem przyszłości naszej planety. Celem artykułu jest określenie warunków zrównoważonej konsumpcji dla utrwalania i ulepszania prozdrowotnego stylu życia. Badania oparto na literaturze przedmiotu, a zrównoważona konsumpcja została omówiona w ramach ujęcia zawężonego do wyborów konsumenckich, nakierowanych na aspekt ekologiczny oraz związany z jakością życia, a postrzegany w kontekście żywności funkcjonalnej. Żywność funkcjonalna ma wymiar proekologiczny, służy maksymalizowaniu użyteczności konsumpcji, przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naturalnych i poszanowaniu całego ekosystemu.

Słowa kluczowe: zrównoważona konsumpcja; jakość życia; prozdrowotny styl życia; żywność funkcjonalna
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł