Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.6.1
JEL: M12, M54, L66

Obszary zmian w zakresie kierowania pracownikami małych i średnich przedsiębiorstw w czasie pandemii na przykładzie branży spożywczej

Kapitał ludzki stanowi niekwestionowaną wartość w każdej organizacji. W zasadzie teza ta potwierdza się w każdych warunkach gospodarczych, zarówno w teorii jak i praktyce. Proces i obszary zarządzania kapitałem ludzkim ulegają zmianom. Badania nad tymi zmianami są bardzo istotne, zaś wnioski mogą być źródłem wskazań dla praktyków biznesu. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów zmian w zakresie zarządzania kadrami, w szczególności w obszarze czasu pracy i motywacji, które nastąpiły w wyniku przeciwdziałania skutkom pandemii w małych przedsiębiorstwach branży spożywczej województwa podlaskiego. Opracowanie wskazuje obszary kierowania pracownikami, które są najbardziej podatne na sytuacje kryzysowe turbulentnego otoczenia biznesowego małych firm branży spożywczej w regionie. Wnioskowanie oparto o analizę wyników badań własnych, przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankiety skierowanego do podlaskich producentów artykułów spożywczych. Główną hipotezą badawczą jest twierdzenie, że okres pandemii wymusił zmiany w zarządzaniu kadrami, w szczególności w obszarze czasu pracy i motywacji w małych przedsiębiorstwach branży spożywczej. Ocena wpływu pandemii na zmiany w głównych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zdefiniowanie szans i zagrożeń, jakie stwarza obecny kryzys dla rozwoju małych firm branży spożywczej z regionu, stanowi dodatkowy cel opracowania.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: branża spożywcza; zarządzanie zmianą w małych przedsiębiorstwach; koronakryzys

Bibliografia

Bibliografia/Reference

Ambroziak, Ł. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na handel rolno-spożywczy Polski: pierwsze doświadczenia. Problemy Rolnictwa Światowego, 20(35), 5-17.

Baldwin, R. i Tomiura, E. (2020). Thinking Ahead about the Trade Impact of COVID-19. W: R. Baldwin, B. W. di Mauro (red.), Economics in the Time of COVID-19 (59–1). London: CERP Press.

Bogdanienko, J. (2020). Ryzyko i kryzys w procesie rozwoju organizacji. Warszawa: CeDeWu.

Chudziński, P., Cyfert, S., Dyduch, W. i Zastempowski, M. (2020). Projekt Sur (vir) val: czynniki przetrwania przedsiębiorstw w warunkach koronakryzysu. e-mentor, 5(87), 34–44.

Clauss, T., Kraus, S., Kallinger F. L., Bican, P., Brem, A. i Kailer, N. (2020). Organizational ambidexterity and competitive advantage: The role of strategic agility in the exploration-exploitation paradox. Journal of Innovation & Knowledge, 7(10), 904–911.

Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną — perspektywa pracownika. e-mentor, 1(83), 35–43.

Garcia, H. F. (2006). Effective leadership response to crisis. Strategy & Leadership, 34(1), 4–10.

Griffin, R. W. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

HBR (2015). Leadership Insights. Harvard Business School Publishing Corporation.

Instytut Humanites (2021). Bariery i trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce. Fundacja Humanites.

Mitręga-Niestrój, K. (2012). Skutki światowego kryzysu finansowego w sferze realnej — ujęcie międzynarodowe. Studia Ekonomiczne, 122, 159–171.

Moczydłowska, J. (2014). Barriers and difficulties in talent management. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(6), 231–241.

Paszkowski, J. (2010). Zmiany w stanie i strukturze przedsiębiorstw w województwie podlaskim na tle Polski. W: E. Orechwa-Maliszewska i J. Paszkowski (red.), Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu (315–334). Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Polski Instytut Ekonomiczny (2020). Szlaki handlowe po pandemii COVID-19. Warszawa: PIE.

Walecka, A. i Zakrzewska-Bielawska, A. (2010). Determinanty zachowań menedżerów w sytuacji kryzysu. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4(1), 287–296.

World Trade Organization (2020). Cross-border mobility, COVID-19 and global trade. WTO.

Zakrzewska-Bielawska, Z. (2016). Paradoks eksploracji i eksploatacji - ambidexterity w zarządzaniu strategicznym. Strategie. Procesy i praktyki, 420, 435–449.

http://www.biznes.gov.pl (09.06.2021)

https://www.rp.pl/ (16.06.2021)

https://polskiprzemysl.com.pl/ (17.06.2021)

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę