Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.5
JEL: A2, B4, O3
Marcin Cywiński ORCID: 0000-0001-6292-7870 , e-mail: mcywinski|ajp.edu.pl| |mcywinski|ajp.edu.pl

Ocena efektywności zastosowania koncepcji outsourcingu w procesach transportowych i jej wpływ na budowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Zarządzanie łańcuchem logistycznym jest ważnym czynnikiem w logistyce przedsiębiorstwa, od którego zależy osiągnięcie sukcesu ekonomicznego wobec coraz większych wymagań stawianych przez rynek i konsumentów, dla których podstawowym czynnikiem pozostaje jakość, cena i czas. W obecnej gospodarce rynkowej, każde przedsiębiorstwo buduje swoją pozycję rynkową przez cały czas funkcjonowania, mając świadomość, że nikt nie ma zagwarantowanej stabilnej pozycji rynkowej. Stąd potrzeba ciągłego rozwoju, wprowadzania najnowszych rozwiązań w sferze procesów transportowych. Artykuł dotyka problematyki efektywności stosowania koncepcji outsourcingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i jej wpływu na pozycję konkurencyjną na rynku.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka; proces; statystyka; efektywność procesu

Bibliografia

Archutowska, J. i Żbikowska, E. (2009). Gospodarka materiałowa i logistyka. Kraków: Difin.

Bendkowski, J. i Radziejowska, G. (2011). Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Coyle, J.J., Bardi, J.E. i Langley Jr., C.J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.

Cywiński, M. (2018). Innowacje w branży TSL (s. 29–45). W: J. Soboń i G. Drozdowski (red.), Współczesne problemy w nauce o zarządzaniu u ekonomii. Gorzów Wielkopolski: AJP w Gorzowie Wielkopolskim.

Fertsch, M. (2003). Logistyka procesów zaopatrzenia. Poznań: Biblioteka Logistyka.

Gołembska, E., Sławińska, M. i Szymczak, M. (2013). Kompendium wiedzy logistycznej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Michalik, J. i Staniewska, E. (2013). Procesy transportowe w przedsiębiorstwie: Pozyskano z: http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/transport-i-spedycja/item/82579-procesy-transportowe-w-przedsiebiorstwie (14.01.2018).

Nowicka-Skowron, M. (2002). Efektywność systemów logistycznych. Warszawa: PWE.

Rutkowski, K. (2002). Logistyka dystrybucji. Warszawa: Difin.

Trocki, M. (2001). Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: PWE.

Twaróg, J. (2003). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Poznań: Biblioteka Logistyka.

Witkowski, J. (2002). Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: AE we Wrocławiu.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę