Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Ireneusz Kaczmar
ORCID: 0000-0002-5394-1168
Dr inż. Ireneusz Kaczmar
Inżynier informatyk, magister ekonomii, tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie uzyskał na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie wykładowca w Instytucie
Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Na uczelni prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, logistyki
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.4.4
JEL: M31

Ludzkość w XX wieku przeszła od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy. Szybki rozwój technologii komputerowych przewartościował wiele gałęzi gospodarki i stworzył zupełnie nowe modele biznesowe, które wcześniej nie mogły zaistnieć przy wykorzystaniu klasycznych czynników produkcji, takich jak ziemia, praca i kapitał. Przykładem takich nowych modeli biznesowych jest branża gier wideo, będąca jednym z najszybciej rozwijających się rynków. W artykule dokonano charakterystyki rozwoju światowego rynku gier wideo, wskazano na możliwości biznesowe jakie rynek ten stwarza dla użytkowników oraz zidentyfikowano preferencje zakupowe graczy. Artykuł prezentuje także obecny stan rynku gier wideo w Polsce i na świecie oraz nakreśla perspektywy dalszego jego rozwoju w oparciu o technologię blockchain.

Słowa kluczowe: gry wideo; model biznesowy; monetyzacja wartości; rynek gier wideo

Dr inż. Ireneusz Kaczmar
Inżynier informatyk, magister ekonomii, tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie uzyskał na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie wykładowca w Instytucie
Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Na uczelni prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, logistyki i informatyki na kierunkach: Mechatronika, Inżynieria Transportu i Logistyki oraz Informatyka w Biznesie. Naukowo interesuje się metodami ilościowymi oraz zastosowaniem symulacji komputerowych w przemyśle. Stypendysta programu Erasmus, autor wielu artykułów naukowych w kraju i zagranicą.