Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.3.3
JEL: M31
Renata Stefaniak ORCID: 0000-0003-1243-5194 , e-mail: renatas85|wp.pl| |renatas85|wp.pl

Rola i znaczenie marki w procesie zakupu produktów mleczarskich na przykładzie Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim

Autorzy opisują rolę i znaczenie marki w procesie zakupu produktów mleczarskich,
przede wszystkim serów żółtych, na przykładzie Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek”
w Radzyniu Podlaskim. Celem artykułu jest identyfikacja pojęcia oraz kategorii
marki, wyjaśnienie etapów i roli marki zachodzących w procesie zakupu oraz
poznanie opinii dotyczących czynników, jakimi kierują się konsumenci przy zakupie
serów żółtych. Autorzy przedstawiają wyniki własnych badań, w trakcie których
pytali respondentów m.in. jakie elementy decydują o zaliczeniu sera żółtego do
produktu markowego, jakimi czynnikami kierują się nabywcy przy zakupie sera
żółtego marki Serenada, jaką kwotę są w stanie zapłacić za markowy ser żółty.
Okazuje się, że respondenci przy zakupach serów żółtych najczęściej brali pod uwagę
jego smak, rozpoznawalność produktu oraz atrakcyjną cenę. Natomiast słowo marka
najczęściej kojarzy się im z gwarancją wysokiej jakości oraz ze znakiem graficznym i
ma ono dla nich duże znaczenie w przypadku marki sera żółtego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: marka; proces zakupu; produkty mleczarskie

Bibliografia

Andruchniewicz, K. (2011). Znaczenie marki w decyzjach zakupowych młodych
konsumentów na przykładzie marki. Ekonomiczne Problemy Usług, (72).
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Pr
oblemy_Uslug-r2011-t-n72/Ekonomiczne_Problemy_Uslugr2011-t-n72-s435-
442/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2011-t-n72-s435-442.pdf
Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki. Warszawa: PWE.
Garbarski, L. Rutkowski, I. i Wrzosek, W. (1974). Mechanizm zakupu towarów przez
konsumenta a marketing. Handel Wewnętrzny, (6).
Głowacki, M. (2005). Strategie marki w marketingu międzynarodowym, [w:]
Grzegorczyk A, Instrumenty kształtowania wizerunku marki, Warszawa: WSP.
Kall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: PWE.
Keller, K. (2016). Strategiczne zarządzanie marką. Warszawa: Wydawnictwo
Nieoczywiste.
Kochaniec, A. (2005). Instrumenty wprowadzania marki na rynek. Warszawa: Wyższa
Szkoła Promocji. http://wsp.pl/file/737_626236129.pdf, (25.06.2019).
Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Rebis.
Liczmańska, K. (2011). Marka jako narzędzie komunikacji marketingowej w
warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi
wysokoprocentowych. http://www.wsp.pl/file/1075_893386179.pdf, (08.12.2019).
Liczmańska, K. (2008). Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w
momencie zakupu.
http://studia.w.bydgoszczy.pl/pobierz/wydawnictwo/re1/5Liczmanska.pdf,
(08.12.2019).
Mazurek-Łopacińska, K (1997). Zachowania nabywców jako podstawa strategii
marketingowej. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.

Spomlek wprowadza nową markę sera — Serenada. (2010).
http://www.portalspozywczy.pl/mleko/wiadomosci/spomlek-wprowadza-nowa-marke-
sera-serenada , 27754.html (25.06.2019).
Urbanek, G. (2012). Strategiczne zarządzanie marką w działalności organizacji.
www.ilot.edu.pl/prace_ilot/public/PDF./spis_zeszytow/222_2012/7_Urbanek.pdf
(07.06.2019).
Witek-Hajduk, M. (2011). Zarządzanie silną marką. Warszawa: Wolters Kluwer
Polska.
Zieliński, M. i Kubacki, M. (2014). Marka we współczesnej gospodarce. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (66).

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę