Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.3
JEL: G39
Patryk Moźwiło ORCID: 0000-0001-7834-5867 , e-mail: patrykmwo8|gmail.com| |patrykmwo8|gmail.com

The concept of the business model of football clubs on the example of Legia Warsaw

Koncepcja modelu biznesowego klubów piłkarskich na przykładzie Legii Warszawa

Business model is a concept that has been used in the sciences for about 20 years. In general, a business model can be regarded as a certain (more or less detailed) description or characterization of a business idea. The main objective of this paper is to develop a concept and evaluate the possibility of using the Osterwalder and Pigneur business model to describe how a football club operates, using the example of Legia Warszawa (hereinafter: Warsaw). The key elements of the business model in the reality of Legia Warsaw's operation were described, which resulted in a graphical representation of the Canvas Model.

Model biznesowy jest pojęciem, które funkcjonuje w naukach ścisłych od około 20 lat. Ogólnie rzecz biorąc, model biznesowy można uznać za pewien (mniej lub bardziej szczegółowy) opis lub charakterystykę pomysłu biznesowego. Głównym celem niniejszego artykułu jest opracowanie koncepcji oraz ocena możliwości wykorzystania modelu biznesowego Osterwaldera i Pigneura do opisu sposobu działania klubu piłkarskiego na przykładzie Legii Warszawa. Opisano kluczowe elementy modelu biznesowego w realiach funkcjonowania Legii Warszawa, co zaowocowało graficznym przedstawieniem modelu Canvas.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: finances; football; business model; football club (klub piłkarski; finanse; model biznesowy)

Bibliografia

Amit, R., & Zott, Ch. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 22.

Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), 529–555. https://doi.org/10.1093/icc/11.3.529

Cyfert, S., & Janicki, M. (2016). Modele biznesowe klubów piłkarskich – próba typologizacji. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka, (4).

Dahan, N. M., Doh, J. P., Oetzel, J., & Yaziji, M. (2010). Corporate-NGO collaboration: Co-creating new business models for developing markets. Long

Range Planning, 43(2–3). https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.11.003

Legia Warszawa. (2022). Raport finansowy 2020–2021. https://pliki.legia.pl/Raport_finansowy_2020-2021.pdf

Finnie, W. C. (2000). Leading the revolution: An interview with Gary Hamel. Strategy & Leadership, 29, 4–10. https://doi.org/10.1108/10878570110367141

Gołębiowski, T., Dudzik, T. M., Lewandowska, M., & Witek-Hajduk, M. (2008). Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Koźmiński, A. K. (2008). Zarządzanie w warunkach niepewności. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Magretta, J. (2002). Why business models matter? Harvard Business Review, 80(5), 86–92.

Mangematin, V., Lemarie, S., Boissin, J. P., Catherine, D., Corolleur, E., Coronini, R., & Trommetter, M. (2003). Development of SMEs and heterogeneity of trajectories: The case of biotechnology in France, Research Policy, 32(4), 621–638. https://doi.org/10.1016/s0048-7333(02)00045-8

Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). The entrepreneur's business model: Toward a unified perspective. Journal of Business Research, 58(6), 726–735. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2003.11.001

Obłój, K. (2002). Tworzywa skutecznych strategii. PWE.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation. John Willey and Sons.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci C. L. (2005). Clarifying business models: Origins, present, and future of the concept. Communications of the Association for Information Systems, 15, 1–25. https://doi.org/10.17705/1cais.01601

Rappa, M. A. (2004). The utility business model and the future of computing services. IBM Systems Journal, 43, 32–42. https://doi.org/10.1147/sj.431.0032

Richardson, J. (2008). The business model: An integrative framework for strategy execution. Strategic Change, 17(5–6), 133–144. https://doi.org/10.1002/jsc.821

Smith, W. K., Binns, A., & Tushman M. L. (2010). Complex business models: Managing strategic paradoxes simultaneously. Long Range Planning. 43(2–3), 448–461. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.12.003

Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43, 172–194. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003

Timmers, P. (1998). Business models for electronic markets. Electronic Markets, 8(2), 3–8. https://doi.org/10.1080/10196789800000016

Zott, Ch., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: Recent developments and future research, Journal of Management, 37(4). https://doi.org/10.1177/0149206311406265

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę