Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 01/2023

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 42
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.1
JEL: M31, M39, I11

Wpływ kampanii społecznych na prozdrowotne zachowania kobiet i mężczyzn w Polsce

The objective of the article is to indicate that social marketing campaigns have an impact on pro-health behaviors, particularly of women, as they have greater health awareness than men, due to the socialization. It is also interesting to recognize how the youngest (Millennials) generation women and men differ from the representatives of the Baby Boomers generation in this respect. The study uses the results of the exploratory quantitative survey conducted in the third quarter of 2021 among patients of a selected first contact medical facility located in Poland. The questionnaire was available to patients of this medical facility for two months. 217 of them filled the questionnaire (random sample). It turned out that men know a higher number of pro-health social campaigns than women, and more frequently believe that they contribute to disease prevention. However, this is not statistically significant and needs to be confirmed in further studies. The results also showed that male representatives of the Baby Boomers, compared to youngest men (Millennials), more often perceive social campaigns concerning health protection and prevention. This difference is statistically significant and not observed in the group of women. There is no theoretical research underpinning this study in Poland, so this article provides a significant input into the theory of social marketing in the field of pro-health campaigns and their influence on disease prevention. Medical facilities can use the results of this research as an argument for their activities toward social marketing. The observations were made only among patients of one medical facility, thus excluding the possibility of generalizing the findings. Therefore, this empirical research should be treated as an exploration of the subject matter for further surveys.

Celem artykułu jest wskazanie, że kampanie społeczne mają wpływ na zachowania prozdrowotne kobiet i mężczyzn. Hipotezy badawcze dotyczą przede wszystkim różnic w podejściu do tego zagadnienia obserwowanych u kobiet i mężczyzn z generacji milenialsów oraz baby boomers. W artykule wykorzystano wyniki badania eksploracyjnego, które zostało przeprowadzone w trzecim kwartale 2021 r. wśród pacjentów wybranej placówki medycznej w Szczecinie (uzyskano 217 wypełnionych ankiet). Wyniki badania wskazują, że mężczyźni znają więcej prozdrowotnych kampanii społecznych niż kobiety oraz częściej są przekonani, że kampanie społeczne mają znaczenie w profilaktyce zdrowia, chociaż te różnice między płciami nie są statystycznie istotne. Mężczyźni z generacji baby boomers istotnie częściej niż przedstawiciele milenialsów dostrzegają kampanie prozdrowotne jako działania mające wpływ na profilaktykę zdrowotną. Tej zależności nie obserwuje się w przypadku kobiet. W Polsce brak jest tego rodzaju badań, więc artykuł stanowi istotny wkład do teorii marketingu społecznego w obszarze znaczenia kampanii prozdrowotnych dla profilaktyki zdrowia. Artykuł zawiera także implikacje praktyczne: przychodnie medyczne mogą wykorzystać wnioski płynące z tych badań w swoich działaniach w obszarze marketingu społecznego. Badaniami objęto pacjentów tylko jednej przychodni, więc ich wyników nie można uogólniać, ale można je traktować jako eksplorację w kierunku dalszych badań nad zagadnieniem wpływu kampanii społecznych na zachowania prozdrowotne.

Słowa kluczowe: marketing of medical facilities; pro-health campaigns in Poland; social marketing (zarządzanie instytucją medyczną; kampanie prozdrowotne w Polsce; kampanie społeczne; marketing społeczny)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.2
JEL: M40, M30, M15

Niniejszy artykuł odnosi się do problematyki komunikacji wizualnej w przedsiębiorstwie z sektora MŚP. Autorka wskazuje istotność tej problematyki w sektorze MŚP, ponieważ przedsiębiorstwa małe, mikro i średnie stosują, zdaniem autorki, komunikację wizualną w sposób przypadkowy, bez systemowego i zintegrowanego podejścia, a narzędzia komunikacyjne są dobierane chaotycznie. W części teoretycznej wskazuje się wybrane aspekty komunikacji wizualnej, głównie poprzez pryzmat marketingowy i sztuki graficznej. W części badawczej zaprezentowano wyniki badań dotyczących celowości komunikacji wizualnej i skuteczności stosowanych narzędzi. Niniejszy artykuł ma na celu analizę wybranych aspektów komunikacji wizualnej w przedsiębiorstwach MŚP. Autorka stawia tezę, że komunikacja wizualna w sektorze MŚP jest niewystarczająco doceniana, słabo jest oceniana jej skuteczność i w porównaniu z okresem wcześniejszym sytuacja ta nie uległa zmianie. Weryfikacji tej tezy dokonano na podstawie wyników szerokich badań pierwotnych przeprowadzonych przez autorkę. W niniejszym artykule przedstawiono fragmenty wyników badań porównawczych z roku 2016 i 2022, wykorzystujących ankietowanie. Analiza zagadnienia będzie kontynuowana w kolejnych artykułach.

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa; marketing; MŚP; komunikacja wizualna
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.3
JEL: G39

Koncepcja modelu biznesowego klubów piłkarskich na przykładzie Legii Warszawa

Business model is a concept that has been used in the sciences for about 20 years. In general, a business model can be regarded as a certain (more or less detailed) description or characterization of a business idea. The main objective of this paper is to develop a concept and evaluate the possibility of using the Osterwalder and Pigneur business model to describe how a football club operates, using the example of Legia Warszawa (hereinafter: Warsaw). The key elements of the business model in the reality of Legia Warsaw's operation were described, which resulted in a graphical representation of the Canvas Model.

Model biznesowy jest pojęciem, które funkcjonuje w naukach ścisłych od około 20 lat. Ogólnie rzecz biorąc, model biznesowy można uznać za pewien (mniej lub bardziej szczegółowy) opis lub charakterystykę pomysłu biznesowego. Głównym celem niniejszego artykułu jest opracowanie koncepcji oraz ocena możliwości wykorzystania modelu biznesowego Osterwaldera i Pigneura do opisu sposobu działania klubu piłkarskiego na przykładzie Legii Warszawa. Opisano kluczowe elementy modelu biznesowego w realiach funkcjonowania Legii Warszawa, co zaowocowało graficznym przedstawieniem modelu Canvas.

Słowa kluczowe: finances; football; business model; football club (klub piłkarski; finanse; model biznesowy)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.4
JEL: M31, M37

Media społecznościowe są obecnie jednym z narzędzi komunikacyjnych służących do utrzymywania bezpośredniej relacji z klientami przez całą dobę. Do sposobów komunikacji z klientem należy utworzenie fanpage'u firmy na portalu Facebook i publikowanie na nim cyklicznie różnych treści dotyczących marki w postaci tzw. postów. Celem artykułu było zbadanie zaangażowania konsumenta na fanpage'u marki na Facebooku. Relacja z konsumentem kształtuje się wówczas na kilka sposobów. Zazwyczaj klienci stają się fanami marek, dają tzw. lajki, a także komentują lub dzielą się z innymi użytkownikami portalu treścią postów, która ich zainteresuje. Tego typu działania konsumentów odzwierciedlają popularność postów marek. Co istotne, w pomiarze skuteczności serwisów mediów społecznościowych, a także przy obliczaniu wskaźnika zaangażowania zasadniczą rolę odgrywają liczby komentarzy, lajków czy też przypadków dzielenia się z innymi. Istotne jest zatem, aby osoby zarządzające treścią na fanpage'ach znały skuteczność różnych treści zamieszczanych w postach w celu zwiększenia responsywności i współczynnika zaangażowania fanów. W niniejszym badaniu autorka przeprowadziła analizę treści postów na Facebooku zamieszczanych na stronie firmowej wrocławskiego sklepu stacjonarnego Zdrowy Mięśniak z ekologiczną żywnością. Przeanalizowano posty zamieszczane na fanpage'u przez 1,5 roku – od 1 stycznia 2018 r. do 30 lipca 2019 r. – pod kątem treści, liczby komentarzy, lajków oraz udostępnienia postów. Badanie pokazało różnice w odbiorze tematyki postów przez użytkowników Facebooka. Wykazano, iż zdjęcia produktów z wykorzystaniem wizerunku człowieka wywoływały większą aktywność użytkowników i większy zasięg organiczny niż zdjęcia samych produktów. W badaniu wykorzystano jedynie marketing organiczny, czyli tylko posty niepromowane.

Słowa kluczowe: fanpage; media społecznościowe; online marketing; marketing na Facebooku; case study research; badania przypadków
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.5

Zespół naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i z Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował 23 września 2022 r. seminarium naukowe w ramach projektu pt. „Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku” (New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics, SIMBIO)

Słowa kluczowe:
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł