Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.2.1
JEL: Q01, Z13, Z33

The role of Generation Z's local identity in creating a sustainable tourism product

Rola tożsamości lokalnej pokolenia Z w kreowaniu produktu turystyki zrównoważonej

The purpose of the article is to study the influence of the sense of local identity among young generation of Poles on their attitudes towards tourists, which shapes the product in the context of sustainable tourism. The authors try to solve the research problem of whether the local identity of the young generation of Poles influences their attitudes towards tourists, and whether attitudes influence the tourism product, taking into account differences in the size of the place of residence. The original approach is to study the local identity of Generation Z by residents of large cities, small towns and villages. A qualitative empirical study was conducted using the focus group interview method (focus survey) with the place attachment scale modified for the article. The research resulted in demonstration of positive impact of a strong sense of local identity on the formation of a tourism product. The research yielded new information indicating that young people have a sense of local identity and are attached to their place of residence, without any relation to the type (or size) of residence. It was observed that in smaller centres (towns and villages) young people have positive attitude towards tourists. In cities, the attitude of local population can be described as indifferent, from which the conclusion follows that the phenomenon of overtourism has not been noticed. The relationship between local identity and the sustainable tourism product demonstrated in the article indicates the need to take into account the characteristics of the local population that are not related to tourism, but affect the attractiveness of the tourism product. The role of the local community and its attitude toward tourists in shaping a sustainable tourism product is confirmed.

Celem artykułu jest zbadanie wpływu poczucia tożsamości lokalnej młodego pokolenia Polaków na postawy wobec turystów, co kształtuje produkt w kontekście turystyki zrównoważonej. Autorki starają się rozwiązać problem badawczy, czy tożsamość lokalna młodego pokolenia Polaków wpływa na jego postawy wobec turystów oraz czy postawy wpływają na produkt turystyczny, z uwzględnieniem różnic dotyczących wielkości miejsca zamieszkania. Oryginalnym ujęciem jest badanie tożsamości lokalnej pokolenia Z w podziale na mieszkańców dużych miast, małych miasteczek i wsi. Przeprowadzone zostały jakościowe badania empiryczne przy zastosowaniu metody zogniskowanego wywiadu grupowego (badanie focusowe) z wykorzystaniem zmodyfikowanej na potrzeby artykułu skali przywiązania do miejsca. Rezultatem badawczym jest wykazanie pozytywnego wpływu silnego poczucia tożsamości lokalnej na kształtowanie produktu turystycznego. W wyniku badań uzyskano nowe informacje, wskazujące, że młodzi ludzie mają poczucie tożsamości lokalnej, są przywiązani do miejsca zamieszkania bez związku z typem (czy wielkością) miejsca zamieszkania. Zauważono, że w mniejszych ośrodkach (miasteczka i wsie) młodzi ludzie są pozytywnie nastawieni do turystów. W miastach nastawienie mieszkańców można określić jako obojętne, z czego wynika wniosek, że nie zauważono zjawiska określanego jako overtourism. Wykazany w artykule związek tożsamości lokalnej z produktem turystyki zrównoważonej wskazuje na konieczność uwzględnienia cech ludności lokalnej, które nie są związane z turystyką, ale wpływają na atrakcyjność produktu turystycznego. Potwierdzona została rola społeczności lokalnej i jej nastawienia do turystów w kształtowaniu produktu turystyki zrównoważonej.

Słowa kluczowe: local identity; tourism product; generation Z; sustainable tourism (tożsamość lokalna; produkt turystyczny; pokolenie Z; turystyka zrównoważona)

Bibliografia

References/Bibliografia

Bartoluci, M., Kesar, O., & Hendija, Z. (2014). Critical analysis of economic sustainability of tourism development in Continental Croataia. In: L. Galetic, M. Spremić, & J. Simurina (Eds.), An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy. Proceedings 7th Internationale Conference (179–180). University of Zagreb.

Chicca, J., & Shellenbarger, T. (2018). Connecting with Generation Z: Approaches in nursing education. Teaching and Learning in Nursing, 13(3), 180–184. https://doi.org/10.1016/j.teln.2018.03.008

Choi, H. S. C., & Sirakaya, E. (3005). Measuring residents' attitude toward sustainable tourism: Development of sustainable tourism attitude scale. Journal of Travel Research, 43(4), 380–394. https://doi.org/10.1177/0047287505274651

Cilliers, E. J. (2017). The challenge of teaching generation Z. People: International Journal of Social Sciences, 3(1), 188–198. https://doi.org/10.20319/pijss.2017.31.188198

Diaz-Parra, I., & Jover, J. (2021). Overtourism, place alienation and the right to the city: Insights from the historic centre of Seville, Spain. Journal of Sustainable Tourism, 29(2–3), 158–175. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1717504

Doxey, G. V. (1975). A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences. In: The Impact of Tourism. 6th Annual Conference Proceedings of the Travel Research Association. San Diego, California (195–198).

Dwyer, L. (2018). Saluting while the ship sinks. The necessity for tourism paradigm change. Journal of Sustainable Tourism, 26(1), 29–48. https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1308372

Figiel, A. (2015). Teoretyczne aspekty zarządzania reputacją jednostki osadniczej. In: A. Szromnik (Ed.), Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia (11–31). Edu-Libri.

Hernandez, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E., & Hess, S. (2007). Place attachment and place identity in natives and non-natives, Journal of Environmental Psychology, 27, 310–319.

Jover, J., & Díaz-Parra, I. (2022). Who is the city for? Overtourism, lifestyle migration and social sustainability. Tourism Geographies, 24(1), 9–32. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1713878

Kline, C., McGehee, N., Delconte, J. (2019). Built capital as a catalyst for community-based tourism. Journal of Travel Research, 58(6), 899–915. https://doi.org/10.1177/0047287518787935

Kotler, Ph., Heider, D. H., & Rein, I. (1993). Marketing Places. The Free Press.

Kowalczyk-Anioł, J. (2023). Rethinking tourism-driven urban transformation and social tourism impact: A scenario from a CEE city. Cities, 134, 104178.

Krippendorf, J. (1971). Marketing in Fremdsverkehr. Berner Studien zum Fremdsverkehr.

Kruczek, Z., Szromek, A. R., & Żemła, M. (2023). Attitudes towards development of tourism among young citizens of a tourism city. Journal of Tourism and Cultural Change, 21(6), 677–689. https://doi.org/10.1080/14766825.2022.2125322

Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2000). Focus groups. A practical guide for applied research. Sage Publications.

Kuščer, K., & Mihaliè, T. (2019). Residents' attitudes towards overtourism from the perspective of tourism impacts and cooperation – the case of Ljubljana. Sustainability, 11, 1823. https://doi.org/10.3390/su11061823

Lepp, A. (2008). Attitudes towards initial tourism development in a community with no prior tourism experience: The case of Bigodi, Uganda. Journal of Sustainable Tourism, 16, 5–22.

Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lisek-Michalska, J. (2013). Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mak, B. K. L., Cheung, L. T. O., Hui, D. L. H. (2017). Community participation in the decision-making process for sustainable tourism development in rural areas of Hong Kong, China. Sustainability, 9(10), 1695. https://www.mdpi.com/2071-1050/9/10/1695

Manning, E. W., & Dougherty, T. D. (2014). Planning Sustainable Tourism Destinations. Tourism Recreation Research, 25(2), 3–14. https://doi.org/10.1080/02508281.2000.11014907

Michalska-Żyła, A. (2008). Przywiązanie do miasta. Przegląd Socjologiczny, 57(1), 225–248.

Milano, C. (2017) Overtourism and tourismphobia: Global trends and local contexts. Ostelea School of Tourism & Hospitality.

Moscrip A. N. (2019). Generation Z' positive and negative attributes and the impact on empathy after a community-based learning experience. UNF Graduate Theses and Dissertations. (908). https://digitalcommons.unf.edu/etd/908

Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Niezgoda, A. (2023). Opportunities for evaluation of sustainable tourism – assessing the availability of ETIS indicators in Poland. Turyzm/Tourism, 33(1), 57–66. https://doi.org/10.18778/0867-5856.33.1.06

Niezgoda, A., & Kowalska, K. (2020). Sharing Economy and lifestyle changes, as exemplified by the tourism market. Sustainability, 12(13), 1–19, https://doi.org/10.3390/su12135351

Oyster, C. K. (2002). Grupy. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Panayiotopoulos, A., & Pisano, C. (2019). Overtourism dystopias and socialist utopias: Towards an urban armature for Dubrovnik. Tourism Planning Development, 16, 393–410.

Pendergast, D. (2010). Getting to know the Y generation. In: P. Benckendorff, G. Moscardo, & D. Pendergast (Eds.), Tourism and Generation Y (1–15). Cab International.

Postma, A., Cavagnaro, E., & Spruyt, E. (2017). Sustainable tourism 2040. Journal of Tourism Future, 3(1), 13–22. https://doi.org/10.1108/JTF-10-2015-0046

J., Tolvanen, A., Kinnunen, I., Törn, A., Orell, M., & Siikamäki, P. (2005). Sustainable tourism. In: A. Jalkanen & P. Nygren (Eds.), Sustainable use of Renewable Natural Resources – from Principles to Practices. Ecology Publications, (34). University of Helsinki, Department of Forest.

Salleh, M. S. M, Mahbob, N. N., & Baharudin, N. S. (2017). Overview of "Generation Z" behavioural characteristic and its effect towards hostel facility. International Journal of Real Estate Studies, 2(11), 59–67.

Samitra, D., & Fakhrur R. Z. (2017). Bengkulu International Conference on Science and Education (BICSE 2017). https://www.researchgate.net/publication/330557049_Conservation_Character_of_Biology_Learning_for_Z_Generation

Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management, 20, 245–249.

Szromek, A. R., Kruczek, Z., & Walas, B. (2020). The attitude of tourist destination residents towards the effects of overtourism – Kraków case study. Sustainability, 12(1), 228. https://doi.org/10.3390/su12010228

Szromnik, A. (2016). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer.

Tucker, H. (2001). Tourists and Troglodytes. Negotiating for sustainability. Annals of Tourism Research, 4(28), 868–891.

Twigger-Ross, C. L., & Uzzel, D. (1996). Place and identity process. Journal of Environmental Psychology, 16, 205–220.

Ward, S. V. (2002). Selling Places. The Marketing and Promotion of Town and Cities 1850–2000. E&Fn Spon.

Wiedmer, T. (2015). Generation Do Differ: Best Practices in Leading Traditionalists. Boomers and Generations X, Y and Z. Delta Kappa Gamma Bulletin, 82(1), 51–58.

Żemła, M., Szromek, A. R., Orzeł, S., & Para, J. (2021). The costs and benefits of overtourism – perspectives of residents of cities and resorts. In: N. Pappas, & A. Farmaki, (Eds.), Tourism Dynamics (115–128). Goodfellow Publishers. https://doi.org/10.23912/9781911635932-4921

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę