Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

The Wagner's Law as a mirror picture of market failures?

Prawo Wagnera jako odzwierciedlenie niedoskonałości rynku?

The main aim of this paper is to present theoretical concept of Wagner's Law of Increasing State Activity (WL) in a broader context of his views on role of the state and subordinating economy to political and military goals of the state. In majority of research works published the area of his political views and influence on economic policy of the state is not presented. It is also important to notice that narrow analysis focused on comparison between economic growth and budgetary or governmental spending may not necessarily lead to concluding whether the WL is confirmed or not in particular countries. Some parts of public expenditure can be invisible and hard to count, like for instant tax exemptions and remissions. In order to demonstrate the complexity of the discussed issues and the ambiguity of conclusions drawn from the available data, this study uses descriptive statistics, which was accompanied by an analysis of less "conventional" literature describing the career and political views of Adolf Wagner, which so far has been largely omitted in studies focusing on attempts to verify actuality of these rather narrowly understood theses formulated over 140 years ago. Analysis of available statistical data and observations from the literature, presented in this paper, due to the increasing number and variety of publications falling within the discussed issue, is incomplete and requires further analysis.

Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznej koncepcji wagnerowskiego prawa wzrostu aktywności państwa w szerszym kontekście poglądów A. Wagnera na rolę państwa i podporządkowanie gospodarki i rynku celom politycznym i militarnym państwa. W większości opublikowanych prac badawczych nie przedstawiono obszaru jego poglądów politycznych i ich wpływu na politykę gospodarczą państwa. Należy zauważyć, że wąska analiza skupiona na porównaniu wzrostu gospodarczego z wydatkami budżetowymi lub rządowymi niekoniecznie musi prowadzić do stwierdzenia czy Prawo Wagnera jest nadal aktualne, potwierdzone w poszczególnych krajach. Niektóre z wydatków publicznych mogą być bowiem niewidoczne i trudne do policzenia, na przykład w przypadku natychmiastowych zwolnień podatkowych czy umorzeń. W celu wykazania złożoności omawianych zagadnień i niejednoznaczności wniosków wynikających z dostępnych danych w artykule wykorzystano statystykę opisową, której towarzyszyła analiza mniej „konwencjonalnej” literatury opisującej karierę i poglądy polityczne A. Wagnera, które dotychczas były w dużej mierze pomijane w badaniach skupiających się na próbach weryfikacji aktualności tych dość wąsko rozumianych tez sformułowanych ponad 140 lat temu. Ze względu na rosnącą liczbę i różnorodność publikacji z omawianego zakresu przedstawiona w artykule analiza dostępnych danych statystycznych i obserwacji z literatury jest niepełna i wymaga dalszych badań.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: Wagner's Law; economic thought (Prawo Wagnera; myśl ekonomiczna; historia myśli ekonomicznej)

Bibliografia

References/Bibliografia

Aranjo, J. T. (1993). The government sector in Kaldor–Pasinetti models of growth and income distribution. Journal of Post Keynesian Economics, 15(2), 211–228. https://doi.org/10.1080/01603477.1992.11489935

Atkinson, A. B.,& Stiglitz, J. E. (1980). Lectures on public economics. London, New York: McGraw–Hill.

Blavatsky, E. (2012). Wagner's Law, the Armey–Rahn Curve, and the Paradox of Wealth. Problems of Economic Transition, 54(12), 40–54. https://doi.org/10.2753/PET1061-1991541203

Baumol, W. J. (1967). Macroeconomics of unbalanced growth: The anatomy of urban crisis. The American Economic Review, 57, 415–426.

Bovenberg, A. L. (1993). Investment promoting policies in open economies. The importance of intergenerational and international distributional effects. Journal of Public Economics, 51, 3–54. https://doi.org/10.1016/0047-2727(93)90003-C

Clark, E. A. (1940). Adolph Wagner: From National Economist to National Socialist. Political Science Quarterly, 55(3). https://doi.org/10.2307/2144096

Frey, B. (1985). Are natural limits to the growth of government? In F. Forte & A. Peacock. (Eds.), Public Expenditure and Government Growth (pp. 101–131). Oxford: Basil Blackwell.

Friedman, M. (1992). Money Mischief. Chicago: Jovanovich.

Gemmell, N. (1993). Wagner's Law and Musgrave`s hypothesis. In N. Gemmell, The growth of the public sector. Theories and international evidence (pp. 103–120). Aldershot and Vermont.

Goffman, I. J. (1972). Wagner`s Law. In B. S. Sahni (Ed.), Public expenditure analysis. Selected readings. Rotterdam University Press.

Gramlich, E. M. (1981). Benefit–Cost Analysis of Government Programs. London.

Hanusch, H. (Ed.). (1982). Public Finance and the Quest of Efficiency, proceedings of the 38th Congress of the International Institute of Public Finance. Detroit: Wayne State University Press.

Heald, D. (1983). Public expenditure. Oxford.

Jaén–Garcia, M. (2018). Wagner's Law: A Revision and a New Empirical Estimation. Hacienda Pública Espanola/Review of Public Economics, 224(1), 13–35. https://doi.org/10.7866/HPE-RPE.18.1.1

IMF (1993). World Economic Outlook, May 1993. Washington DC.

Kau, J. B., & Rubin, P. H. (1981). The size of government. Public Choice, 37(2), 261–274. https://doi.org/10.1007/BF00138246

Malik, A. S., & Schwab, R. M. (1991). The economics of tax amnesties. Journal of Public Economics, 46, 29–50; https://doi.org/10.1016/0047-2727(91)90063-8

Lynde, C., & Richmond, J. (1992). The role of public capital in production. The Review of Economics and Statistics, February, (1), 37–43. https://doi.org/10.2307/2109540

Meade, J. E. (1966a). Private and social costs and benefits. A note on terminology. The Economic Journal, 76, 153. https://doi.org/10.2307/2229070

Meade, J.E. (1966b). The outcome of the Pasinetti process: a note. The Economic Journal, 76, 161–165. https://doi.org/10.2307/2229072

Musgrave, R. A. (1972). A multiple theory of the public household. In B. S. Shani (Ed.), Public expenditure analysis. Selected readings. Rotterdam University Press.

Pasinetti, L. L. (1966). New results in an old framework. Comments on Samuelson and Modigliani. Review of Economic Studies, 33, 303–306. https://doi.org/10.2307/2974426

Peacock, A. (1976). The economic analysis of government and related themes. Oxford.

Steedman, I. (1972). The state and the outcome of the Pasinetti process. The Economic Journal, 82, 1387–1395. https://doi.org/10.2307/2231318

Stiglitz, J. E. et al. (1990). The economic role of the state. Oxford.

Szlichciński, K. (2009). Prawo Wagnera po ponad stu latach — wzrost czy zmniejszenie wydatków publicznych motorem wzrostu gospodarczego? Ekonomia i Prawo, 5, 75–83. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2009.005

Wagner, A. (1883). Finanzwirtschaft, 2nd edition (3rd edition 1890). Leipzig, partly translated and reprinted in R. A. Musgrave, & A. Peacock (Eds.) (1958). Classics in the theory of public finance. London.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę