Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.7
JEL: R1, L14

Warunki skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania

Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania. Na potrzeby niniejszej publikacji przeprowadzono badanie, którego celem było wyłonienie determinant współdziałania zakładającego kreowanie wartości w ramach współdziałania. Pierwsza część artykułu teoretycznie przedstawia determinanty współdziałania, którego celem jest kreowanie wartości w jego ramach. Nawiązanie do nich zawarto w części badawczej artykułu, gdzie stały się one przedmiotem badań. Druga część artykułu prezentuje opracowanie na podstawie literatury pojęcie współdziałania w kontekście kreowania wartości. Trzecia z nich przedstawia wyniki badań, których celem była identyfikacja warunków skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania na przykładzie dwóch sektorów – nauki i biznesu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: współdziałanie; kreowanie wartości; nauka; biznes

Bibliografia

Barney, J., Wright, M. i Ketchen, D.J. (2001). The resource-based view on the firm: Ten years after 1991. Journal of Management, 27, 625-641. https://doi.org/10.1177/014920630102700601

Eriksson, T. (2013). Methodological issues in dynamic capabilites research – a critical review. Baltic Journal of Management, 8(3), 306-327. https://doi.org/10.1108/bjom-jul-2011-0072

Klimas, P. (2013). Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 141. https://doi.org/10.33119/se.2017.309

Korpus, J. (2015). Ochrona kapitału intelektualnego w procesach fuzji i przejęć. Przegląd Organizacji, (12).

Kożuch, B. (red.). (2008). Nauka o organizacji. Warszawa: CeDeWu.

Rafało, M. (2013). Zarządzanie dynamiczne – podejście wielowymiarowe. Economics and Management, 1, 68-72.

Samul, J. (2013). Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa: teoria a praktyka. Ekonomia i Zarządzanie, 235.

Skawińska, E. i Zalewski, R.I. (2016). Konkurencyjność – kluczowe czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw XXI wieku. Przegląd Organizacji, (3).

Stańczyk-Hugiet, E. (2012). Paradygmat relacji – czy to nowa jakość w zarządzaniu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 116, 163-173.

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. (2014). Współpraca z NGO: Organizacja pozarządowa jako partner. Poznań: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P. i Witczak, H. (2007). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.

Wójcik, G. (2017). Rola podejścia procesowego w kreowaniu wartości i doskonaleniu zarządzania organizacją. W: P. Zwiech (red.), Zarządzanie procesowe w studiach przypadków. Szczecin: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. https://doi.org/10.15584/pir.2016.8.7

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę