Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.3.2
JEL: M31, L3

Wizerunek i tożsamość marketingu kościelnego — cz. I

Artykuł jest poświęcony tematyce marketingu kościelnego, będącego paradygmatem
rozwijającym się w ramach holistycznej koncepcji marketingu. Ma on charakter
poznawczy w zakresie współczesnego wykorzystania marketingu kościelnego oraz
wartościujący w kontekście jego przydatności dla działalności Kościoła. Celem części
pierwszej artykułu jest przede wszystkim dokonanie charakterystyki katolika jako
adresata działań marketingowych Kościoła wykorzystującego w posłudze
duszpasterskiej nowe media. W części drugiej autorka przedstawi wyniki badań
własnych prowadzonych na terenie parafii rzymskokatolickich Śląska i okolic.
Zamierzenia badawcze skrystalizowały się w konsekwencji identyfikacji
niedostatecznego poziomu wiedzy na temat koncepcji marketingu religijnego w
polskich realiach.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: organizacje non-profit (organizacje trzeciego sektora); marketing religijny (kościelny; chrześcijański); konsument-katolik; nowe media w procesie komunikacji Kościoła z wiernymi

Bibliografia

Bręczewska, D. (2016). Media społecznościowe w marketingu organizacji
pozarządowych. Świat Marketingu, listopad. http:swiatmarketingu.pl/116–2/
(01.01.2018).
Cymanow-Sosin, K. (2015). Dialogowość i komunikacja społeczna z młodymi w
działaniach współczesnego Kościoła katolickiego. Studia Socialia Cracoviensia, t. 7,
1(12), 49–60.
Dmowski, Ł. (2010). Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa. Zeszyty
Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3(52),
371–385.
GUS. (2014). Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty
wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w
2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
GUS. (2016). Wyznania religijne w Polsce w 1912–2014. Warszawa: Główny Urząd
Statystyczny.
Hamilton, J. B. (1879). Empty Churchers, and How to Fill Them. New York: Philips
& Hunt.
Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe
Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 97, 385–398.
Jan Paweł II. (2001). Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu, https://www.paulus.org.pl/232,35-sdssp-jan-pawel-ii-2001 (04.04.2018).
Keller, K. L. i Kotler, P. (2006). Marketing Management. Upper Saddle River:
Pearson Prentice Hall.
Krzepicka, A. (2016). Współczesny konsument — konsument digitalny. Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (255),
207–214.
Largo, S. i Lusch, R. F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing.
Journal of Marketing, 68(1), 1–17.
Maciejewski, G. (2013). Współczesny konsument a konsumpcja dóbr i usług
czasochłonnych i czasooszczędnych. Handel Wewnętrzny, t. II, lipiec–sierpień, 4–25.
Mazurek-Łopacińska, K. (2009). Marketing wobec wyzwań postmodernizmu. W: R.
Niestrój (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu. Warszawa: PWE.
Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w
kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta. Konsumpcja i
Rozwój, (1), 47–57.
McDaniel, S. W. (1986). Church Advertising: Views of the Clergy and General
Public. Journal of Advertising, 15(1), 24–29.

Oficjalna strona Twitter Papieża Franciszka: https://twitter.com/pontifex_pl
(23.03.2020).
Oficjalna witryna Stolicy Apostolskiej: http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html
(23.03.2020).
Oficjalny profil Papieża Franciszka w serwisie społecznościowym Instagram:
https://www.instagram.com/franciscus/ (3.03.2020).
Oficjalny fun page Papieża Franciszka na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/PapaFrancescoJorgeBergoglio/ (23.03.2020).
Pabian A. (2018). Paradygmat marketingu kościelnego. Marketing i Rynek, (10), 3–9.
Pawlina, K. (2010). Ambicje i rozczarowania polskiej młodzieży u początku XXI wieku
— materiały zmieszczone na stronie internetowej Parafii NMP Matki Zbawiciela.
http://warszawa.sds.pl/ambicje-i-rozczarowania-polskiej-modziey-u-pocztku-xxi-
wieku/ (25.08.2018).
Pawłowska, B. (2015). „Polak-katolik” — czyli o religijności współczesnych
Polaków. Władza Sądzenia, (6), 77–92. http://wladzasadzenia.pl/nr/6-2015/
(25.08.2018).
Pluta, A. (2016). Zachowania współczesnych konsumentów a funkcjonowanie
organizacji. Studia i Prace WNEiZ US, 43(3), 351–359.
Smołucha, D. (2013). Kościół katolicki wobec współczesnych mediów — szanse i
zagrożenia. EPISTEME, (19), 95–109.
Szul, E. (2015). Obrazowanie współczesnego konsumenta — ujęcie socjologiczne.
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (42), 174–186.
Szymura-Tyc, M. (2005). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości
dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Katowicach.
Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty.
Warszawa: Wolters Kluwer.
Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów —
konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona. Konsumpcja i Rozwój, 1(6),66-74.
WBG. (2018). Młodzi Polacy najbardziej religijni w Europie. Ale rzeczywistość jest
inna niż deklaracje. Gazeta.pl,
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23184711,ponad-polowa-mlodych-
polakow-uwazajacych-sie-za-katolikow-nie.html (25.08.2018).
Witryna Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów oraz Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Katowicach, http://koszutka.pl/ (23.03.2020).
Zaręba, S. H. (2003), Dynamika świadomości religijno-moralnej w warunkach
przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998). Warszawa: Zakład Wydawnictw
Statystycznych.
Zaręba, S. H. (2007). W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej
młodzieży. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę