Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Angelika M. Pabian
Dr Angelika M. Pabian
ORCID: 0000-0002-8958-4262
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania marketingiem, w szczególności komunikacji marketingowej oraz ukierunkowania rynkowego organizacji o charakterze non-profit. Współpracuje z redakcją czasopisma „Marketing i Rynek” od 2008 roku jako autor
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.4.2
JEL: M31, L3

Artykuł jest poświęcony tematyce marketingu kościelnego, będącego paradygmatem rozwijającym się w ramach holistycznej koncepcji marketingu. Ma on charakter poznawczy w zakresie współczesnego wykorzystania marketingu kościelnego oraz wartościujący w kontekście jego przydatności dla działalności Kościoła. W części pierwszej artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze „Marketingu i Rynku”, autorka dokonała charakterystyki katolika jako adresata działań marketingowych Kościoła wykorzystującego w posłudze duszpasterskiej nowe media. W części drugiej przedstawia wyniki badań własnych prowadzonych na terenie parafii rzymskokatolickich Śląska i okolic. Zamierzenia badawcze skrystalizowały się w konsekwencji identyfikacji niedostatecznego poziomu wiedzy na temat koncepcji marketingu religijnego w polskich realiach.

Słowa kluczowe: organizacje non-profit (organizacje trzeciego sektora; NGO); marketing religijny (kościelny); konsument-katolik; nowe media w procesie komunikacji Kościoła z wiernymi
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.3.2
JEL: M31, L3

Artykuł jest poświęcony tematyce marketingu kościelnego, będącego paradygmatem
rozwijającym się w ramach holistycznej koncepcji marketingu. Ma on charakter
poznawczy w zakresie współczesnego wykorzystania marketingu kościelnego oraz
wartościujący w kontekście jego przydatności dla działalności Kościoła. Celem części
pierwszej artykułu jest przede wszystkim dokonanie charakterystyki katolika jako
adresata działań marketingowych Kościoła wykorzystującego w posłudze
duszpasterskiej nowe media. W części drugiej autorka przedstawi wyniki badań
własnych prowadzonych na terenie parafii rzymskokatolickich Śląska i okolic.
Zamierzenia badawcze skrystalizowały się w konsekwencji identyfikacji
niedostatecznego poziomu wiedzy na temat koncepcji marketingu religijnego w
polskich realiach.

Słowa kluczowe: organizacje non-profit (organizacje trzeciego sektora); marketing religijny (kościelny; chrześcijański); konsument-katolik; nowe media w procesie komunikacji Kościoła z wiernymi

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania marketingiem, w szczególności komunikacji marketingowej oraz ukierunkowania rynkowego organizacji o charakterze non-profit. Współpracuje z redakcją czasopisma „Marketing i Rynek” od 2008 roku jako autor tekstów naukowych. Nauczyciel akademicki, który realizuje się również w ramach kształcenia pozaakademickiego prowadząc warsztaty oraz szkolenia, jak również realizując projekty edukacyjne i badawcze wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Progres”.