Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wykorzystanie storytellingu w reklamach prasowych kosmetyków

Storytelling jest narzędziem marketingowym, które obecnie zyskuje na znaczeniu i jest coraz częściej stosowane w reklamach. Aby łatwiej dotrzeć do odbiorcy i sprawić, by ten faktycznie reklamę nie tylko obejrzał, ale także zrozumiał ją i zapamiętał, wykorzystuje się właśnie storytelling, czyli tworzenie komunikatu marketingowego o produkcie lub marce w formie opowieści. Stosowanie opowieści w marketingu sprawia, że odbiorcy są bardziej zaangażowani i postrzegają reklamę jako bardziej interesującą, opowieści budzą bowiem emocje, są lepiej zapamiętywane, a także bawią. Takie zabiegi można wykorzystywać w różnych formach reklamy i dla różnych produktów, np. reklam prasowych kosmetyków. Artykuł przedstawia wyniki badań treści reklam prasowych kosmetyków z punktu widzenia wykorzystania w nich storytellingu. Kluczowym wnioskiem z tych badań jest określenie relacji między kategorią produktową a wykorzystaniem storytellingu w reklamach prasowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: storytelling; marketing; marketing narracyjny; prasa

Bibliografia

Bibliografia/References

Bachryj-Krzywaźnia, M. (2019). Dedykowany storytelling — psychologiczne przesłanki perswazyjnej efektywności narracyjnego marketingu politycznego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 193–210.

Bennett, A. i Royle, N. (2016). An introduction to literature, criticism and theory. Nowy York: Routledge.

Bondos, J. (2016). Cena jako sygnalizator jakości produktu. Studia Ekonomiczne, 254, 30–39.

Danciu, V. (2014). Manipulative marketing: persuasion and manipulation of the consumer through advertising. Theoretical and Applied Economics, 21 (2), 19–34.

Escalas, J. E. (2004). Narrative processing: Building consumer connections to brands. Journal of Consumer Psychology, 14(1–2), 168–180. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1401&2_19

Gallo, C. (2016). Sekrety storytellerów. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o.

Golonka, I. (2019). Storytelling jako strategia wizerunkowa i jej zastosowanie w audiowizualnych przekazach promocyjnych wybranych marek ekskluzywnych. Com.press, 2(3), 6–26.

Herskovitz, S. i Crystal, M. (2010). The essential brand persona: storytelling and branding. Journal of Business Strategy, 31(3), 21–28. https://doi.org/10.1108/02756661011036673

Hong, S., Kang, J. A. i Hubbard, G. T. (2018). The Effects of Founder's Storytelling Advertising. International Journal of Entrepreneurship, 22(3), 1–9.

Hunjet, A. i Vuk, S. (2017). The psychological impact of colors in marketing. International Journal Vallis Aurea, 3(2), 42–54.

Jaska, E. (2013). Determinanty skutecznej reklamy medialnej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10(59), 312–319.

Kaliszewski, S. (2013). Through a Narratalogical Lens: An analysis of the storytelling elements in award-winning advertisements. The University of Warwick.

Kelly, L., Kerr, G. i Drennan, J. (2010). Avoidance of Advertising in Social Networking Sites. Journal of Interactive Advertising, 10(2), 16–27. https://doi.org/10.1080/15252019.2010.10722167

Kilijańska, B. (2017). Wpływ koloru przekazu na jego percepcję. Dziennikarstwo i Media, 8, 171–182. https://doi.org/10.19195/2082-8322.8.13

Kończak, J. (2017). Storytelling — komunikacja sponsoringowa w sporcie. Quality in Sport, 3(4), 57–68. https://doi.org/10.12775/QS.2017.023

Lundqvist, A., Liljander, V., Gummerus, J. i van Riel, A. (2013). The impact of storytelling on the consumer brand experience: the case of a firm-originated story. Journal of Brand Management, 20(4), 283–297. https://doi.org/10.1057/bm.2012.15

Markiewicz, A. (2017). Zastosowanie narzędzi filozofii języka, filozofii działania oraz kognitywistyki do analizy perswazyjnego aspektu marketingu narracyjnego.

Micu, A. C. i Plummer, J. T. (2010). Measurable Emotions: How Television Ads Really Work Patterns of Reactions to Commercials Can Demonstrate Advertising Effectiveness. Journal of Advertising Research, 50(2), 137–153. https://doi.org/10.2501/S0021849910091300

Nambiar, R. (2018). Storytelling long-format ads — A better way for effective consumer engagement. Sansmaran Research Journal, 1–12.

Nemčoková, K. (2011). Storytelling as a Discourse Strategy in Printed Advertising. Theories and Practices, 2, 111–120.

Nowakowski, M. i Nowakowska, B. (2016). Wymiary komunikacji marketingowej w reklamie. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 9, 231–242.

Nowicki, R. (2013). Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania konsumentów w pierwszej dekadzie XXI wieku. Marketing i Zarządzanie, 32, 403–416.

Russell, T. J. i Lane, R. W. (2000). Reklama według Ottona Kleppnera. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.

Tarczydło, B. (2017). Zachowania konsumenta a storytelling marki. Wybrane aspekty. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (501), 24–34. https://doi.org/10.15611/pn.2017.501.02

Tarczydło, B. i Howaniec, H. (2017). Kampanie storytellingowe na rzecz marek w teorii i praktyce — wybrane aspekty. Marketing i Zarządzanie, 47, 301–310. https://doi.org/10.18276/miz.2017.47-28

Wentzel, D., Tomczak, T. i Herrmann, A. (2010). The Moderating Effect of Manipulative Intent and Cognitive Resources on the Evaluation of Narrative Ads. Psychology and Market, 27(5), 510–530. https://doi.org/10.1002/mar.20341

Woodside, A. G., Sood, S. i Miller, K. (2008). When consumers and brands talk: Storytelling theory and research in psychology and marketing. Psychology & Marketing, 25(2), 97–145. https://doi.org/10.1002/mar.20203

Woodside, A. G. (2010). Brand-Consumer Storytelling Theory and Research: Introduction to a Psychology & Marketing Special Issue. Psychology & Marketing, 27(6), 531–540. https://doi.org/10.1002/mar.20342

Wójcik, M. (2011). Płeć reklamy portretowanie kobiet i mężczyzn we współczesnych telewizyjnych przekazach reklamowych. Редакційна колегія, 73–76.

Yueh, H. P. i Zheng, Y. L. (2019). Effectiveness of Storytelling in Agricultural Marketing: Scale Development and Model Evaluation. Frontiers in psychology, 10, 452. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00452

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę