Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.4.2
JEL: L81, M31

Wyzwania i trendy e-commerce w Polsce w modelu opartym na dropshippingu

Na przestrzeni ostatnich lat rozwój Internetu oraz aplikacji mobilnych doprowadził do wzrostu sprzedaży w branży e-commerce oraz do powstania wielu nowych sklepów internetowych. Sprzedawcy, poszukując nowych rozwiązań, tworzą coraz więcej sklepów opartych na modelu dropshippingu, który bazuje na sprzedaży produktów znajdujących się fizycznie u producenta bądź w hurtowni. W artykule prezentowane są wyniki badań, których celem było poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat trendów oraz wyzwań związanych z dropshippingiem. Autorka przeprowadziła analizę jakościową danych dostępnych w mediach społecznościowych, a następnie na jej podstawie przedstawia aktualne wyzwania oraz nowe trendy związane z zagadnieniem dropshippingu w Polsce.

Słowa kluczowe: dropshipping; e-commerce; nowe modele biznesowe

Bibliografia

Bibliografia/References

Chodak, G. (2008). Model dropshippingu w sklepie internetowym. W: A. Balcerak i W. Kwaśnicki (Red.), Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. https://docplayer.pl/static/player/images/texture.png

Chodak, G. (2014). Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych: — modele, badania rynku. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej.

Dyson, R. G. (2002). Abstract Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. European Journal of Operational Research, 152, 631–640.

Gajewska, T. (2009). Logistyczne aspekty wynikające z funkcjonowania handlu elektronicznego w ujęciu teorii i praktyki. LogForum, 5(3).

Gemius Polska (2021). E-commerce w Polsce. Raport 2021. Gemius Polska. http://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commercew-polsce-2021.html (20.03.2022).

Market Research (2019). Dropshipping Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Toys, Hobby & DIY, Furniture & Appliances, Food & Personal Care, Electronics & Media, Fashion), By Region, And Segment Forecasts, 2019–2025.

Mostarac, K., Zvonko K. i Piskovic, J. L. (2020). Dropshipping distribution model in supply chain management. Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 31(1).

Ragin-Skorecka, K. i Frankiewicz, S. (2019). Analysis of a selected logistic model online store. Informatyka Ekonomiczna, 3(53).

Saldana, J. (2016). The Coding Manual for Qualitative Researchers. SAGE Publications Inc.

Sánchez Vellvé, F. J. i Burgos, S. L. M. (2018). Dropshipping in E-Commerce: The Spanish Case. Esic Market Economics and Business Journal, 49(2).

Serban Comanescu, A. (2021). Dropshipping in Romania: Opportunity or illusion. Revista Economica, 73(2).

Urząd Ochrony Danych Osobowych (2016). Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące — UODO. Warszawa.

Zając, D. (2013). Logistyczne aspekty handlu elektronicznego. W: R. Kozłowski (Red.), Wybrane zagadnienia infrastruktury logistyki i jej ekonomiki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę