Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.5
JEL: D83, M12, O31, O32

Znaczenie wiedzy w podnoszeniu sprawności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Celem publikacji jest dokonanie analizy i krytycznej oceny wybranej literatury przedmiotu i zaproponowanie nowej koncepcji zarządzania wiedzą i zarządzania innowacjami, opartej na integracji tych dwóch obszarów funkcjonalnych w jedną systemową całość. Do realizacji tego celu wykorzystano metody badawcze, takie jak: analiza krytyczno- poznawcza wybranej literatury przedmiotu, metoda opisowa i porównawcza oraz metoda projekcyjna. Metody te umożliwiły dokonanie krytycznej interpretacji kluczowych pojęć, takich jak: wiedza, jej rodzaje, zarządzanie wiedzą; innowacja, jej typy, zarządzanie innowacjami. Natomiast metoda projekcyjna posłużyła do opracowania i prezentacji autorskich definicji: wiedzy, zarządzania wiedzą, innowacji, zarządzania innowacjami oraz do przedstawienia modelu integracji sprawnego zarządzania wiedzą i zarządzania działalnością innowacyjną. Wskazane elementy konstrukcyjne artykułu stanowią o jego oryginalności. Mają one istotne dla kadry kierowniczej walory poznawcze i praktyczne, umożliwiające (po ich zastosowaniu) systemowe przekształcenie przedsiębiorstwa z tradycyjnego w przedsiębiorstwo innowacyjne, oparte na wiedzy, uczące się.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wiedza; innowacja; przedsiębiorstwo; kierownik; zarządzanie wiedzą; zarządzanie innowacjami

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Baruk, J. (2011). Wiedza w procesach tworzenia innowacji. Organizacja i Kierowanie, (4). 113–127.

Baruk, J. (2018). Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju organizacji – podejście zintegrowane. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 29(3), 83–110. https://10.14611/MINIB. 29.09.2018.05

Baruk, J. (2020). Zarządzanie innowacjami ukierunkowane na współtworzenie wartości w ramach partnerskich relacji. Marketing i Rynek, (5), 3–14. https://10.33226/1231-7853.2020.5.1

Baruk, J. (2022). Racjonalizacja zarządzania innowacjami – koncepcje modelowe. Marketing i Rynek, (5), 10–23. https://10.33226/1231-7853.2022.5.2

Bay, M., & Cil, U. (2016). Haw well do companies manage innovation? An analysis on low-tech industries. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 235, 709–718. https://10.1016/j.sbspro.2016.11.072

Britannica. (b.r.). https://www.britannica.com/dictionary/knowledge (dostęp: 08.12.2022).

Chang, Ch.-Y., Chang, Y.-Y., Tsao, Y.-CH., & Kraus, S. (2022). The power of knowledge management: How top management team bricolage boosts ambidexterity and performance. Journal of Knowledge Management, 26(11), 188–213. https://10.1108/JKM-10-2021-0753

Clarke, Th. (2001). The knowledge economy. Education + Training, 43(4/5), 189–196. https://doi.org/10.1108/00400910110399184

Czakon, W. (2020). Krótkowzroczność strategiczna menedżerów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.

Davenport, T. H., & Prusak, L. (2005). What do we talk about when we talk about knowledge?. http://a-small-lab.com/resources/data-informationknowledge, 301–321 (dostęp: 08.12.2022).

Du Preez, N. D., & Louw, L. (2008). A framework for managing the innovation process. „PICMET” 08-2008 Portland International Confrence on Management of Engineering & Technology, 546–558. https://10.1109/PICMET.2008.4599663

Edvinsson, L., & Malone, M. S. (2001). Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Encyklopedia zarządzania. (b.r.) https://mfiles.pl/pl/index.php/Sprawno%C5%9B%C4%87 (dostęp: 19.12.2022).

Eurostat (b.r.). https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (dostęp: 02.12.2022).

Fallatah, M. I. (2019). Knowledge workers mobility in innovative organizations: The role of individual differences. International Journal of Business and Management, 14(9), 23–35. https://10.5539/ijbm.v14n9p23

Girard, J. P. (2006). Where is the knowledge we have lost in managers? Journal of Konwledge Management, 10(6), 22–38. https://10.1108/13673270610709198

Griffin, R. W. (2009). Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grudzewski, W. M., & Hejduk, I. (2005). Zarządzane wiedzą w organizacjach. E-mentor, 1(8). https://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/8/id/115 (dostęp: 04.01.2023).

Gupta, A., Singh, R. K., Kamble, S., & Mishra, R. (2022). Knowledge management in industry 4.0 environment for sustainable competitive advantage: A strategic Framework. Knowledge management Research & Practice, 20(6), 878–892. https://doi.org/10.1080/14778238.2022.2144512

GUS. (2020). Podręcznik Oslo 2018. Urząd Statystyczny w Szczecinie.

GUS. (2022). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2019–2021. Informacje sygnalne. Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Hajric, E. (2018). Knowledge management. System and practices. A theoretical and practical guide for knowledge management in your organization. Knowledge_Management_A_Theoretical_And_Practical_Guide_Emil_Hajric(PDF).pdf

https://tok2022.com/what-is-knowledge/ (dostęp: 09.12.2022).

Kowalczyk, A., & Nogalski, B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin.

Nonaka, I., & Takeuchi H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext.

Nurulin, Y., Skvortsova, I., Tukkel, I., & Torkkeli, M. (2019). Role of knowledge in management of innovation. Resources, 8(87), 1–12. www.mdpi.com/journal/resources. https://doi.org/10.3390/resources8020087

Öberg, Ch., & Lundberg, H. (2022). Mechanisms of knowledge development in a knowledge ekosystem. Journal of Knowledge Management, 26(11), 293–307. https://10.1108/JKM-11-2021-0814

OECD/Eurostat. (2018). Oslo Manual 2018. Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264304-en

Okwemba, E. (2018). Influence of knowledge management capabilities on performance of telecommunication companies in Kenya. International Journal of Business and Management Invention, 7(6), 16–21.

Perez, J. R., & Ordonez de Pablos, P. (2003). Knowledge management and organizational competitiveness: A frame work for human capital analysis. Journal of Knowledge Management, 7(3), 82–91. https://doi.org/10.1108/13673270310485640

Peters, Th. J., & Waterman, R. H. (2000). Poszukiwanie doskonałości w biznesie. Wydawnictwo Medium.

Potocki, A. (2011). Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą. W: A. Potocki (Red), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą (33–57). Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. PWE.

Probst, G., Raub, S., & Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna.

Radević, I., Dimovski, V., Lojpur, A., & Colnar, S. (2021). Quality of healthcare services in focus: The role of knowledge transfer, hierarchical organizational structure and trust. Knowledge Management Research & Practice, 21(3), 1–12. https://doi.org/10.1080/14778238.2021.1932623

Sokoh, G. Ch., & Okolie, U. Ch. (2021). Knowledge management and its importance in modern organizations. Journal of Public Administration, Finance and Law, (20), 283–300. https://doi.org/10.47743/jopafl-2021-20-19

Stabryła, A. (2015). Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 26(1), 169–178.

Świadek, A. (2021). Krajowy system innowacji. CeDeWu.

Tidd, J., & Bessant, J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Oficyna. A Wolters Kluwer business.

Wang, T.-Ch., & Chen, M.-F. (2017). Perceiving organisational culture influence on knowledge management performance. Science Journal of Business and Management, 5(3), 96–100. https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20170503.11

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę