Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne jest najstarszym – wydawanym nieprzerwanie od 1959 roku – polskim czasopismem poświęconym prawnym i społecznym aspektom:

  • indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także innym podstawom wykonywania pracy zarobkowej,
  • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
  • zatrudnienia, w szczególności cudzoziemców czy osób z niepełnosprawnościami, 
  • polityki personalnej, 
  • warunków pracy,
  • spraw socjalnych. 

Więcej

 

Miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej. W archiwum dostępne są pełne wersje artykułów online i do pobrania 6 miesięcy po ukazaniu się numeru w wersji papierowej.

NAJNOWSZY NUMER