Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej

Dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW, Uniwersytet Warszawski (Polska)


Członkowie Rady Naukowej

 • Prof. David Cabrelli, School of Law, University of Edinburgh (UK) 
 • Prof. Bettina Hummer, Faculty of Law, Criminal Justice and Public Administration, Université de Lausanne (Szwajcaria)
 • Józef Iwulski, sędzia Sądu Najwyższego (Polska)
 • Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, SWPS (Polska)
 • Prof. Andriej Łusznikow, P.G. Demidov University in Yaroslavl (Rosja)
 • Dr hab. Michał Raczkowski, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Prof. Helga Oberloskamp, Higher Vocational College in Cologne (Niemcy)
 • Prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska)
 • Dr hab. Piotr Prusinowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Polska) 
 • Prof. dr hab. Walerian Sanetra, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
 • Prof. Marlene Schmit, Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt am Main (Niemcy) 
 • Dr Anja Steiner, The Social Insurance Court in Bayreuth (Niemcy)
 • Prof. Charles T. Szymanski, Michigan State University College of Law, Vytautas Magnus University, Kaunas (Litwa)
 • Prof. dr hab. Jerzy Wratny, Polska Akademia Nauk (Polska)