Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rada Naukowa

  • prof. Andriej Łusznikow (kierownik Katedry Prawa Pracy i Prawa Finansowego, Uniwersytet im. P.G. Diemidowa w Jaroslawlu)
  • prof. Helga Oberloskamp (Wyższa Szkoła Zawodowa w Kolonii)
  • prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • prof. dr hab. Walerian Sanetra (Uniwersytet w Białymstoku)
  • prof. Marlene Schmit (Uniwersytet im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem)
  • dr Anja Steiner (sędzia Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Bayreuth)
  • prof. dr hab. Jerzy Wratny (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)