Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Redaktor naczelny

Dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Biogram i lista publikacji

 

Zastępca redaktora naczelnego

Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Biogram i lista publikacji


 

Redaktorzy tematyczni

  • Dr hab. Michał Raczkowski, Uniwersytet Warszawski (Polska) m.raczkowski|pwe.com.pl| |m.raczkowski|pwe.com.pl
  • Dr hab. Arkadiusz Radwan, profesor, Vytautas Magnus University, Kaunas (Litwa)
  • Dr Maciej Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

 

Redaktor statystyczny
Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański (Polska)

 

Sekretarz redakcji
Urszula Joachimiak

 

Korekta językowa i redakcja stylistyczna
Urszula Joachimiak

 

Korekta językowa – angielski
Grzegorz Grątkowski
Gabriela Steliga