Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Biogram i lista publikacji

 

Zastępca redaktora naczelnego

Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Biogram i lista publikacji


 

Redaktorzy tematyczni

  • Dr Dominik Wajda,  Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (Polska) 
  • Dr hab. Arkadiusz Radwan, profesor, Vytautas Magnus University, Kaunas (Litwa)
  • Dr Maciej Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

 

Redaktor statystyczny
Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański (Polska)

 

Sekretarz redakcji
dr Arleta Nerka

 

Korekta językowa i redakcja stylistyczna

dr Arleta Nerka

 

Korekta językowa – angielski
Grzegorz Grątkowski
Gabriela Steliga