Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

ISSN 0032-6186 - miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne jest najstarszym – wydawanym nieprzerwanie od 1959 roku – polskim czasopismem poświęconym prawnym i społecznym aspektom:

 • indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także innym podstawom wykonywania pracy zarobkowej,
 • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
 • zatrudnienia, w szczególności cudzoziemców czy osób z niepełnosprawnościami, 
 • polityki personalnej, 
 • warunków pracy,
 • spraw socjalnych.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne jest czasopismem naukowym i otrzymało ono 100 punktów w klasyfikacji ministerialnej (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).  Dziedziny: nauki o polityce i administracji, nauki prawne.

Czasopismo znajduje się w następujących bazach danych:

 • ERIH PLUS (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/)
 • CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/),
 • BazEkon (https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/),
 • PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/34988),
 • Index Copernicus - IC Journals Master List (http://www.journals.indexcopernicus.com/)

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (pełna treść wzorca dostępna jest pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode) (CC BY).

CCBY

 

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego plagiat.pl

PLAGIAT