Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

ISSN 0032-6186 - miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne jest najstarszym – wydawanym nieprzerwanie od 1959 roku – polskim czasopismem poświęconym prawnym i społecznym aspektom:

  • indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także innym podstawom wykonywania pracy zarobkowej,
  • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
  • zatrudnienia, w szczególności cudzoziemców czy osób z niepełnosprawnościami, 
  • polityki personalnej, 
  • warunków pracy,
  • spraw socjalnych.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne jest czasopismem naukowym i otrzymało ono 40 punktów w klasyfikacji ministerialnej (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r.).
Miesięcznik został również zakwalifikowany do programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Czasopismo znajduje się w następujących bazach danych:

  • CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/),
  • BazEkon (https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/),
  • PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/34988),
  • Index Copernicus - IC Journals Master List (http://www.journals.indexcopernicus.com/)

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (pełna treść wzorca dostępna jest pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode) (CC BY).

CCBY

 

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego plagiat.pl

PLAGIAT