Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Agata Grochowska
 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.12.4
JEL: K31

Celem sprawozdania jest przedstawienie przebiegu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi pracownicy na rynku pracy — szanse, problemy, zagrożenia”, która odbyła się 20 listopada 2020 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach — Instytut Nauk Prawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem”. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i stanowiła okazję do intensywnej debaty naukowej nad ważnym, bieżącym zagadnieniem — zatrudnieniem osób młodych.

Słowa kluczowe: prawo pracy; młodzi pracownicy; rynek pracy; konferencja interdyscyplinarna