Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Ewelina Szadkowska
ORCID: 0000-0001-8874-9291
Ewelina Szadkowska, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka kilku publikacji naukowych w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa oświatowego.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.3
JEL: K31

3 października 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” pt. „Zbiorowe prawo pracy czy zbiorowe prawo zatrudnienia? Ochrona praw i interesów zbiorowych osób wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy”. Organizatorem konferencji było Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia działające przy Katedrze Prawa Pracy UŁ.

Słowa kluczowe: osoby wykonujące pracę zarobkową poza stosunkiem pracy; zbiorowe prawo pracy; zbiorowe prawo zatrudnienia; prawo koalicji

Ewelina Szadkowska, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka kilku publikacji naukowych w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa oświatowego.