Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Krzysztof Stasiak
ORCID: 0000-0001-5669-5583
Dr Krzysztof Stasiak, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym przede wszystkich z zakresu kurateli sądowej, między innymi komentarza do ustawy o kuratorach sądowych i zarysu metodyki pracy kuratora sądowego, ekspert Krajowej Rady Kuratorów i jako jej reprezentant wielokrotnie uczestniczył
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.6
JEL: K31

Celem artykułu jest omówienie trybu nawiązania stosunku pracy z kuratorem sądowym i warunków, które musi spełniać osoba aspirująca do tego, by zostać kuratorem. Autor szczególną uwagę poświęca tym kwestiom, które budzą wątpliwości w praktyce, proponując sposoby rozwiązania dostrzeżonych problemów. Artykuł kończy się wnioskami, gdzie między innymi przedstawiono postulaty de lege ferenda.

Słowa kluczowe: kurator sądowy; stosunek pracy; prawo pracy; mianowanie; sąd

Dr Krzysztof Stasiak, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym przede wszystkich z zakresu kurateli sądowej, między innymi komentarza do ustawy o kuratorach sądowych i zarysu metodyki pracy kuratora sądowego, ekspert Krajowej Rady Kuratorów i jako jej reprezentant wielokrotnie uczestniczył w pracach legislacyjnych różnych aktów prawnych w Sejmie i Senacie, Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych.