Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Mateusz Barwaśny
ORCID: 0000-0001-7597-3366

Mateusz Barwaśny, doktorant w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2019 r. wchodzi w skład międzynarodowego zespołu badawczego realizującego grant naukowy przyznany w Konkursie OPUS 15 przez instytucję NCN nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza”.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.4
JEL: K31

3 grudnia 2020 r. za pośrednictwem platformy Zoom Webinar odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” pt. „Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy — szanse i zagrożenia”. Organizatorem konferencji było Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawozdanie ma charakter ramowy z uwagi na limit objętości. Pełną jego wersję będzie można znaleźć na stronie Centrum.

Słowa kluczowe: zatrudnienie tymczasowe; agencja pracy tymczasowej; pracodawca użytkownik; pracownik tymczasowy
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.3
JEL: K31

3 października 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” pt. „Zbiorowe prawo pracy czy zbiorowe prawo zatrudnienia? Ochrona praw i interesów zbiorowych osób wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy”. Organizatorem konferencji było Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia działające przy Katedrze Prawa Pracy UŁ.

Słowa kluczowe: osoby wykonujące pracę zarobkową poza stosunkiem pracy; zbiorowe prawo pracy; zbiorowe prawo zatrudnienia; prawo koalicji