Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Yael Ilany, Adv.
ORCID: 0000-0001-6111-1730
Dr Yael Ilany, Adv., doktorka nauk prawnych, adwokatka i mediatorka. Absolwentka Uniwersytetu Amsterdamskiego. Od 2006 r. wykładowczyni na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie na podyplomowych studiach Badań i Zarządzania Konfliktami oraz ich Rozwiązywania; wykłada zarządzanie sporami zbiorowymi i ich rozwiązywanie. Wykłada prawo pracy w Ono Academic College. Absolwentka międzynarodowego programu doktorskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.8.1
JEL: K31

Uprawnienie pracodawcy do niedopuszczenia do pracy pracownika niezaszczepionego przeciw COVID-19 w Izraelu i w Polsce

The article deals with the problem of presence of employees unvaccinated against COVID-19 at the workplaces. Medical research conclusions show, that presence of unvaccinated person increase risk of infection also for vaccinated individuals. In debate on possibility of exclusion of unvaccinated workers from a workplaces the clash of values has to be considered. On the one hand there is a right to privacy, dignity and freedom of occupation, on the other hand right to life, right to safe working environment, protection from diseases and limitation of employer's economic risks. Israeli labour courts in described cases approved ban of workplace access for unvaccinated persons, in situations where it was the only way to protect other people from COVID-19 infection. Still if there were other sufficient measures, the ban of access was lifted. Article describes also legal situation in Poland, where employer's access to data on worker's vaccination is under discussion and relevant legal regulations should be amended. However there are no legal measures of banning employee access to the workplace, the dismissal based on lack of vaccination should be accepted, if any other measures of infection control are not accessible.

Artykuł podejmuje problem obecności w zakładach pracy pracowników niezaszczepionych przeciw COVID-19. Wyniki badań z zakresu medycyny pokazują, że obecność niezaszczepionej osoby zwiększa ryzyko zakażenia COVID-19 także dla osób zaszczepionych. Dyskusja nad dopuszczalnością wyłączenia dostępu do zakładu pracy dla niezaszczepionej osoby opiera się na rozstrzygnięciu konfliktu podstawowych wartości: z jednej strony prawa do prywatności, godności i wolności pracy, a z drugiej prawa do życia, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i prawa pracodawcy do ograniczania ekonomicznych ryzyk prowadzonej działalności. Izraelskie sądy pracy w opisanych wyrokach potwierdziły legalny charakter zakazu wstępu niezaszczepionych pracowników do zakładu pracy, gdy nie istniały inne możliwości ograniczenia stwarzanego przez nich ryzyka epidemicznego dla innych pracowników i klientów zakładu. Artykuł podejmuje również analizę analogicznych problemów w polskim systemie prawnym. Pracodawca ma legalną możliwość przetwarzania danych osobowych o szczepieniu pracowników, jakkolwiek odnośne przepisy wymagałyby doprecyzowania. Brak szczepienia nie może być podstawą niedopuszczenia pracownika do pracy, ale stanowi wystarczające uzasadnienie wypowiedzenia w tych przypadkach, gdy nie ma możliwości odizolować niezaszczepionego pracownika od innych pracowników lub klientów.

Słowa kluczowe: COVID-19; vaccination; unvaccinated workers; prevention; workplace access ban (COVID-19; szczepienie; niezaszczepieni pracownicy; profilaktyka; zakaz wstępu do zakładu pracy)

Dr Yael Ilany, Adv., doktorka nauk prawnych, adwokatka i mediatorka. Absolwentka Uniwersytetu Amsterdamskiego. Od 2006 r. wykładowczyni na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie na podyplomowych studiach Badań i Zarządzania Konfliktami oraz ich Rozwiązywania; wykłada zarządzanie sporami zbiorowymi i ich rozwiązywanie. Wykłada prawo pracy w Ono Academic College. Absolwentka międzynarodowego programu doktorskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji).