Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Alojzy Z. Nowak
Alojzy Z. Nowak
  Prof. zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się m.in. w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym.
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.1
JEL: H00, F01, F63, F69, L26, O00, O10

W artykule zaprezentowano punkt widzenia związany z decydującymi czynnikami i warunkami mogącymi przesądzić o sukcesie modernizacyjnym Polski. Podkreślono rolę polityki przemysłowej i strukturalnej w oparciu o teorię Nowej Ekonomii Strukturalnej, której autorem jest chiński profesor Uniwersytetu Pekińskiego Justin Yifu Lin oraz jego środowisko naukowe, w tym naukowcy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Na tle wyzwań dla bardziej innowacyjnej gospodarki przedstawiono pewne uwarunkowania i problemy występujące na polskiej drodze do absorpcji

działań innowacyjnych. Stwierdzono, że budowania potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki nie należy sprowadzać tylko do procesów techniczno-ekonomicznych. Są jeszcze społeczne i kulturowe uwarunkowania. Na przykład, kapitał społeczny w dużej mierze także determinuje zdolność gospodarki do tworzenia i absorpcji innowacji.

Słowa kluczowe: Nowa Ekonomia Strukturalna; polityka strukturalna; Plan Odpowiedzialnego Rozwoju; hiperglobalizacja; nowy paradygmat rozwojowy; innowacyjna gospodarka
 
Prof. zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się m.in. w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym.