Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Damian Szeleszczuk
ORCID: 0000-0002-7062-3145

Dr Damian Szeleszczuk
Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.8.4
JEL: K14, K42

Przedmiotem opracowania będzie środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego. Jest to nowa instytucja, wprowadzona do porządku prawnego na mocy noweli k.k. z 14.10.2021 r. Podstawowym problemem badawczym będzie próba odpowiedzi na pytanie o zasadność jego wdrożenia do systemu środków penalnych oraz o poprawność ukształtowania przesłanek jego orzekania. Celem artykułu będzie weryfikacja hipotezy badawczej, że ustawodawca wprowadził do systemu prawa karnego środek karny, który obciążony jest licznymi mankamentami uniemożliwiającymi realizację jego funkcji. 

Słowa kluczowe: zakaz zajmowania stanowiska; wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego; a także w spółkach prawa handlowego; środek karny; nowelizacja; kodeks karny