Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.8.4
JEL: K14, K42
Damian Szeleszczuk ORCID: 0000-0002-7062-3145 , e-mail: dd23|kul.pl| |dd23|kul.pl

Środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego

Przedmiotem opracowania będzie środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego. Jest to nowa instytucja, wprowadzona do porządku prawnego na mocy noweli k.k. z 14.10.2021 r. Podstawowym problemem badawczym będzie próba odpowiedzi na pytanie o zasadność jego wdrożenia do systemu środków penalnych oraz o poprawność ukształtowania przesłanek jego orzekania. Celem artykułu będzie weryfikacja hipotezy badawczej, że ustawodawca wprowadził do systemu prawa karnego środek karny, który obciążony jest licznymi mankamentami uniemożliwiającymi realizację jego funkcji. 

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zakaz zajmowania stanowiska; wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego; a także w spółkach prawa handlowego; środek karny; nowelizacja; kodeks karny

Bibliografia

Bibliografia/References
Bachmat, P. (2005). Przestępstwa sprzedajności i przekupstwa (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania). Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
Bachmat, P. (2020). Ocena skutków prawnych projektowanych regulacji dedykowanych przeciwdziałaniu korupcji w życiu publicznym. Zeszyty
Prawnicze BAS, (3), 218–230. https://doi.org/10.31268/zpbas.2020.63
Bałtowski, M. (2015). Spółki Skarbu Państwa — próba typologii. W: A. Kidyba (red.), Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa. LEX.
Baran, K. (2015). W: K. Baran (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Wolters Kluwer Polska.
Bień-Kacała, M., & Rączka, M. (2011). Glosa do wyr. TK z 9.10.2010 r., SK 10/08. Przegląd Sejmowy, (4), 135–142.
Boć, J. (2007). Organizacja prawna administracji. W: J. Boć (red.), Prawo administracyjne. Kolonia Limited.
Dadak, W. (2009). Pozbawienie prawa wykonywania zawodu, jako reakcja na przestępstwo. Państwo i Prawo, (11), 47–55.
Gardocki, L. (1979). Kształtowanie polityki karnej drogą ustawodawczą. Studia Iuridica, (VIII), 59–64.
Gierach, E. (2021). Ocena skutków prawnych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1252), s. 1–17, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1252 (8.12.2021).
Górniok, O. (2005). W: O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, & A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Tom. II, art. 117–363. Arche.
Gujski, W., & Zdebiak D. J. (2021). Kontrakty menedżerskie i inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy. Wzory. Wolters Kluwer.
Iwański, M. (2011). Przestępstwa związane z korupcją w nowej ustawie o sporcie, cz. I, Palestra, (7/8), 78–90.
Iwański, M. (2016). Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne. Krakowski Instytut Prawa Karnego.
Jarosz, Z., & Zawadzki. S. (1980). Prawo konstytucyjne. PWN.
Kardas, P. (2011). Kontrowersje wokół pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rzecz o kreatywnej wykładni przyjmowanej w orzecznictwie oraz granicach zakresowych typu czynu zabronionego określonych w ustawie. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, (2), 79–131.
Kasiński, M. (2019). W: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Wolters Kluwer.
Kłączyńska, N. (2012). W: J. Giezek (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.
Kościelniak, M., & Michalski, P. (2018). Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. C.H.Beck.
Marek, A. (2010). Kodeks karny. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.
Mączyński, A., Podkowik, J. (2016). W: M. Safjan, & L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243. C.H.Beck.
Mioduski, K. (1987). W: J. Bafia, K. Mioduski, & M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze.
Piotrowski, R. (2021). Opinia o zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 495), https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6038/plik/oe-366.pdf
Stefański, R. A. (2004). Przestępstwo czynnej płatnej protekcji (art. 230a k.k.). Prokuratura i Prawo (5), 7–17.
Zawłocki, R. (2002). Osoba pełniąca „funkcję publiczną” jako sprawca przestępstwa łapownictwa biernego z art. 228 § 1 k.k. Monitor Prawniczy, (10), 472–474.
Ziembiński, Z. (2001). Logika praktyczna. PWN.

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę