Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Dariusz Szostek
ORCID: 0000-0002-8924-6969

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Centrum Cyber Science (wspólne centrum UŚ, UE, PŚ oraz NASK), partner i założyciel kancelarii Szostek_Bar i Partnerzy. Członek PAN Katowice, ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego; ekspert, wykładowca, autor wielu publikacji w tym zagranicznych, m.in. monografii Blockchain a prawo (2018), Blockchain and the Law (2019), LegalTech (2020) i innych.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.12.3
JEL: K20, K24

Coraz częściej prawo jest implementowane w kodach algorytmicznych, czego przykładem jest np. smart kontrakt. Od lat mamy instytucje oraz procedury odnoszące się do kontroli prawa. Pojawia się zatem pytanie badawcze, czy w związku z coraz częstszym łączeniem prawa z algorytmami nie powinniśmy wprowadzić kontroli algorytmów, przynajmniej tych, które mogą wpływać na prawa i obowiązki człowieka. W niektórych państwach już dzisiaj powstają organy monitorujące implementację prawa w algorytmach. Czy Polska nie powinna pójść w ich ślady?

Słowa kluczowe: algorytm; implementacja prawa w kodach; smart kontrakt; sztuczna inteligencja; LegalTech; odpowiedzialność za funkcjonowanie algorytmów