Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Dominika Zawacka-Klonowska
ORCID: 0000-0003-3434-0129
Asystent, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze  Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół  postępowania administracyjnego, administracyjnego  postępowania egzekucyjnego oraz prawa samorządu terytorialnego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.6
JEL: K23

Przedmiotem artykułu jest analiza zmian w ustawie  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dokonanych  ustawą nowelizującą z 11.09.2019 r., w zakresie  jednego z najważniejszych środków prawnych — zarzutu.  Celem artykułu jest natomiast weryfikacja nowelizacji  pod kątem intencji projektodawcy, który chciał  zwiększyć efektywność postępowania egzekucyjnego  w zakresie rozpatrywania zarzutów, zabezpieczyć zobowiązanego  oraz ułatwić pracę organowi egzekucyjnemu  i wierzycielowi. Głównym tego przejawem ma być fakt,  że ciężar rozpatrywania zarzutów od 30.07.2020 r., czyli  od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, spoczywa  na wierzycielu. Autorki w swoim artykule badają, czy  nowelizacja rzeczywiście wpłynęła pozytywnie na  usprawnienie procedury wnoszenia zarzutu.

Słowa kluczowe: administracyjne postępowanie egzekucyjne; zarzut; organ egzekucyjny; wierzyciel

Asystent, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze  Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół  postępowania administracyjnego, administracyjnego  postępowania egzekucyjnego oraz prawa samorządu terytorialnego.