Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.6
JEL: K23
Karolina Rokicka-Murszewska ORCID: 0000-0001-5402-4137 , e-mail: krm|umk.pl| |krm|umk.pl
Dominika Zawacka-Klonowska ORCID: 0000-0003-3434-0129 , e-mail: d.zk|umk.pl| |d.zk|umk.pl

Zarzut w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym po zmianach wprowadzonych ustawą nowelizującą z 11.09.2019 r.

Przedmiotem artykułu jest analiza zmian w ustawie  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dokonanych  ustawą nowelizującą z 11.09.2019 r., w zakresie  jednego z najważniejszych środków prawnych — zarzutu.  Celem artykułu jest natomiast weryfikacja nowelizacji  pod kątem intencji projektodawcy, który chciał  zwiększyć efektywność postępowania egzekucyjnego  w zakresie rozpatrywania zarzutów, zabezpieczyć zobowiązanego  oraz ułatwić pracę organowi egzekucyjnemu  i wierzycielowi. Głównym tego przejawem ma być fakt,  że ciężar rozpatrywania zarzutów od 30.07.2020 r., czyli  od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, spoczywa  na wierzycielu. Autorki w swoim artykule badają, czy  nowelizacja rzeczywiście wpłynęła pozytywnie na  usprawnienie procedury wnoszenia zarzutu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: administracyjne postępowanie egzekucyjne; zarzut; organ egzekucyjny; wierzyciel

Bibliografia

Bibliografia/References

Cudak, A. (2009). Podmioty legitymowane do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (4), 18–30.

Cudak, A. (2013). Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (5), 22–35.

Dalkowska, A. (2016). Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji — realny czy pozorny środek ochrony podatnika? Przegląd Podatkowy, (6), 38–43.

Firkowski, S. (2020). Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (rozdział V, pkt 6.2, 6.4). Warszawa: C.H.Beck.

Hauser, R. (1999). Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W: Z. Janku, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, K. Ziemski (red.), Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Zbigniewa Leońskiego (125–127). Poznań: Terra.

Jędrzejewski, T. (2020). Zarzut w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego (egzekucji administracyjnej). W: T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Toruń: TNOiK, 314–316.

Jędrzejewski, T., Masternak, M., Rączka, P. (2020). Zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. W: D. R. Kijowski (red.), Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom III. Cz. 1 (612–613, 625, 629). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Jędrzejewski, T., Rączka, P. (2001). Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji. W: K. Lubiński (red.), Studia z prawa publicznego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Klat-Wertelecka, L. (2009). Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej (128–138). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Klat-Wertelecka, L. (2015). Przesłanki dopuszczalności egzekucji administracyjnej. Przegląd Prawa i Administracji, 100, 177–191.

Król, M. (2017). Problematyka oceny zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Przegląd Prawa Publicznego, (10), 44.

Kobak, M. (2009). Zarzuty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym (zagadnienia wybrane). Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, (1), 135–157.

Kubacki, R. (2000). Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przegląd Podatkowy, (6), 30–32.

Kulesza, C. (2015). Komentarz art. 33, pkt 3.1.2. W: D. Kijowski (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, LEX.

Leoński, Z. (1967). Środki prawne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 29(3), 37.

Lewandowski, T., Ostojski, P. (2011), Błąd co do osoby zobowiązanego jako podstawa zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przegląd Prawa Publicznego, (9), 79.

Możyłowski, P. (2016). Zarzut jako element ochrony prawnej zobowiązanego w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 108, 21–30.

Piątek, W., Skoczylas, A. (2020). Postępowanie egzekucyjne w administracji. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawo procesowe administracyjne. System Prawa Administracyjnego. T. 9 (644). Warszawa: C.H.Beck.

Pierzchała, E. (2007). Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (35–36, 44). Warszawa: C.H.Beck.

Przybysz, P. (1999). Egzekucja administracyjna (43). Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Przybysz, P. (2018). Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz (komentarz do art. 33, pkt 8, 14). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę