Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
ORCID: 0000-0002-6571-4480
Prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.3.1
JEL: H

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych wprowadza zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi (jawności w sensie wąskim). Wchodzi ona jako lex specialis do szerokiej zasady jawności finansów publicznych. Źródłem tej ostatniej jest Konstytucja i liczne ustawy. Nauka prawa finansowego koncentrowała się dotychczas na zasadzie jawności w sensie wąskim. Celem artykułu jest prezentacja argumentów za wagą zasady finansów publicznych w sensie szerokim oraz koniecznością jej specyficznej ochrony.

Słowa kluczowe: jawność finansów publicznych; wąskie ujęcie zasady; szerokie ujęcie zasady; ograniczenia jawności; realizacja jawności

Prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego