Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Ewa Lotko
ORCID: 0000-0001-6847-8308
Dr Ewa Lotko Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, w tym dotyczących instrumentów ograniczania długu publicznego, budżetu partycypacyjnego, motywacji podatkowej. Członek zarządu stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.6
JEL: K12, K29, K40

Sprawne i efektywne zamówienia publiczne są nieodłącznym elementem gospodarki i dają możliwość dotarcia do szerokiego grona wykonawców oferujących produkty i usługi wysokiej jakości, stąd celem artykułu jest omówienie wybranych nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych nową ustawą — Prawo zamówień publicznych, których stosowanie może wpłynąć na zwiększenie efektywności zamówień publicznych. Artykuł zmierza do odpowiedzi na pytanie, czy ustawowa zasada efektywności poprawi jakość zamówień publicznych, czyniąc polski rynek zamówień publicznych bardziej konkurencyjnym. Główną metodą badawczą opracowania jest metoda dogmatycznoprawna. Dokonana w artykule analiza pozwala stwierdzić, że przepisy obowiązującej od 01.01.2021 r. ustawy — Prawo zamówień publicznych wprowadzają nowe rozwiązania prawne stanowiące zachętę dla wykonawców do uczestnictwa w zamówieniach publicznych. Konsekwencją tych rozwiązań powinien być wzrost liczby ofert składanych w postępowaniach, co zwiększy szanse zamawiających na uzyskanie maksymalnej efektywności realizowanego zamówienia, czyniąc rynek zamówień publicznych bardziej konkurencyjnym.

Słowa kluczowe: efektywność; konkurencyjność; wydatki publiczne; zamówienia publiczne

Dr Ewa Lotko

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, w tym dotyczących instrumentów ograniczania długu publicznego, budżetu partycypacyjnego, motywacji podatkowej. Członek zarządu stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz regionalnej komisji orzekającej o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.