Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Gabriela Bar
ORCID: 0000-0002-0924-2693

Radczyni prawna, partnerka w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej. Ekspertka w zakresie umów elektronicznych, e-commerce, zastosowań AI oraz ochrony prywatności. Członkini Komitetu Prawnego IEEE w projekcie IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems; członkini Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Komisji Nowych Technologii FBE oraz Women in AI. Adiunktka na WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zaangażowana w project Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for Assisting Humans in Modular Production Environments (MAS4AI). Adiunktka na WPiA Uniwersytetu Opolskiego; członkini zespołu projektowego Smart Human Oriented Platform for Connected Factories (SHOP4CF).

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.11.3
JEL: K11, K12, K24

W dobie Przemysłu 4.0 wykorzystuje się coraz częściej usługi chmurowe oferujące integrację różnorodnych systemów informatycznych oraz systemy sztucznej inteligencji (AI), wspierające elastyczność procesów oraz modularyzację. Tworzone są platformy umożliwiające synchronizację działania różnych agentów AI oraz opracowywane są komponenty przemysłowe oparte na AI, zintegrowane w systemach wieloagentowych. Jednym z istotnych aspektów inteligentnej produkcji jest bezpieczna i efektywna współpraca człowieka z robotami przemysłowymi i systemami AI. W tym kontekście autorzy niniejszego artykułu rozważają kwestie dotyczące rodzaju i zakresu przetwarzanych danych, przetwarzania mieszanych zbiorów danych oraz zjawiska ponownej personalizacji danych, zakresu prawa do prywatności oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji i ich wyjaśnialności. Wskazują też na nowe lub projektowane regulacje prawne, które mogą mieć wpływ na inteligentną produkcję.

Słowa kluczowe: inteligentna produkcja; Przemysł 4.0; sztuczna inteligencja; dane; zarządzanie danymi