Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Gniewomir Wycichowski-Kuchta
ORCID: 0000-0001-6390-4902

Mgr Gniewomir Wycichowski-Kuchta
Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Laureat VIII edycji programu Diamentowy Grant, kierownik grantu Preludium 19 „Przemyśleć własność. Struktury uzasadnień sądowych w sprawach reprywatyzacyjnych”.

 

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.8.5
JEL: K200

Celem artykułu jest analiza obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu pod kątem możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii, tj. wysyłkowej sprzedaży napojów alkoholowych zakupionych przez Internet. Artykuł stawia tezę, iż obecne regulacje, choć restrykcyjnie interpretowane przez organy władzy publicznej, pozwalają w pewnych okolicznościach na wykorzystanie nowoczesnych form sprzedaży napojów alkoholowych, takich jak e-commerce. W tym celu analizowane jest brzmienie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, innych aktów normatywnych regulujących handel (Konstytucja RP, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o prawach konsumenta, Kodeks cywilny), a także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i innych organów administracji. Poruszane są także kwestie poboczne, m.in. kwestie związane z reklamą napojów alkoholowych w przypadku używania wyżej wymienionych form handlu. 

Słowa kluczowe: sprzedaż wysyłkowa alkoholu; wolność działalności gospodarczej; in dubio pro libertate; reklama napojów alkoholowych