Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.8.5
JEL: K200

O uwarunkowaniach prawnych nowoczesnych form sprzedaży napojów alkoholowych

Celem artykułu jest analiza obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu pod kątem możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii, tj. wysyłkowej sprzedaży napojów alkoholowych zakupionych przez Internet. Artykuł stawia tezę, iż obecne regulacje, choć restrykcyjnie interpretowane przez organy władzy publicznej, pozwalają w pewnych okolicznościach na wykorzystanie nowoczesnych form sprzedaży napojów alkoholowych, takich jak e-commerce. W tym celu analizowane jest brzmienie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, innych aktów normatywnych regulujących handel (Konstytucja RP, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o prawach konsumenta, Kodeks cywilny), a także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i innych organów administracji. Poruszane są także kwestie poboczne, m.in. kwestie związane z reklamą napojów alkoholowych w przypadku używania wyżej wymienionych form handlu. 

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: sprzedaż wysyłkowa alkoholu; wolność działalności gospodarczej; in dubio pro libertate; reklama napojów alkoholowych

Bibliografia

Bibliografia/References
Bator, A. (2006). Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (artykuł recenzyjny). Państwo i Prawo, (10), 96–105.
Bielecki, L. (2012). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011, sygn. akt II GSK 431/10. Roczniki Administracji i Prawa, (12), 331–342.
Elżanowski, F. (2021). Uwaga z nb. 4 do art. 7a. W: R. Hauser (red.), M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. C.H.Beck.
Harasimiuk, D. (2011). Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim. Wolters Kluwer.
IAB. (2020). E-commerce w czasach kryzysu. https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/E-commerce-w-czasach-kryzysu.pdf (pobrano 3.08.2021).
Jachowski, P., & Wójcik, H. (2021). Przełom w sprawie zalegalizowania handlu alkoholem przez Internet? Powstał projekt ustawy. https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/przelom-w-sprawie-zalegalizowania-handlu-alkoholem-przez-internet-powstal-projekt-ustawy (pobrano 04.08.2021).
Jakimowicz, W. (2006). Wykładnia w prawie administracyjnym. Zakamycze.
Jasińska, K. (2020). Uwagi do art. 535. W: M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. (1182–1187). C.H.Beck.
Kardas, P., & Gutowski, M. (2017). Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji. C.H.Beck.
Klimkowski, M. (2020). Kupujemy w sieci więcej alkoholu niż kiedykolwiek wcześniej. https://biznes.wprost.pl/handel/10319068/gwaltownie-wzroslasprzedaz-alkoholu-online.html (pobrano 3.08.2021).
Konarski, X. (2002). Internet i prawo w praktyce. Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego.
Kozak, A., & Bator, A. (2005). Wykładnia prawa w zgodzie z konstytucją. W: S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej (46–56). Zakamycze.
Kubik, A. (2015). Sprzedaż alkoholu przez Internet. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (3), 2–8.
Matczak, M. (2018). Imperium tekstu. Scholar.
Matejko, W. (2021). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2016 r., II GSK 2566/14. Radca Prawny, (26), 201–209. https://doi.org/10.4467/23921943rp.21.009.13897
Mikłaszewicz, P. (2017). Art. 70. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. C.H.Beck.
Nowińska, E., & du Vall, M. (2005). Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. LexisNexis.
Okoń, Z. (2008). Marketing i sprzedaż on-line napojów alkoholowych. Prawo Nowych Technologii, (3), 20–27.
Ożóg, M. (2011). Reklama, promocja, informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych, Warszawa: C.H.Beck.
Roszkiewicz, J. (2021). Znaczenie wolności gospodarczej w orzecznictwie sądów administracyjnych — wybrane problemy. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (5), s. 46–54. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.5.5
Roszkiewicz, J. (2022). Tworzenie ograniczeń wolności gospodarczej w drodze wykładni pozajęzykowej — glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.08.2020 r., II GSK 601/20. Glosa, (1), 18–25.
Schauer, F. (1988). Formalism. The Yale Law Journal, (4), 509–548.
Shoper. (2020). Raport. Handel vs koronawirus: Jak sprzedaż przeniosła się do Internetu. https://www.shoper.pl/blog/handel-vs-koronawirus-jaksprzedaz-przeniosla-sie-do-internetu/ (pobrano 3.08.2021).
Sokołowski, Ł. (2020). Prawne aspekty sprzedaży na odległość napojów alkoholowych. Przegląd Prawa Rolniczego, (2), 87–99. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.5
Sowiński, R. (2007). Wolność i ustawowa swoboda działalności gospodarczej. Kolonia Limited.
Strzyczkowski, K. (2011). Prawo gospodarcze publiczne. LexisNexis.
Szydło, M. (2011). Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe. Oficyna Wydawnicza Branta.
Tuleja, P. (2003). Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności. Zakamycze.
Wronkowska, S. (red.) (2005). Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej. Zakamycze.
Zieliński, M. (2017). Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Wolters Kluwer.
Żurawik, A. (2021). Wykładnia w prawie gospodarczym. C.H.Beck.

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę