Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Jakub Zamojski
ORCID: 0000-0003-2902-2302
Mgr Jakub Zamojski Doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek zespołu badawczego prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także aplikant radcowski w KTW. Legal Medaj Sobota Drząszcz Magaczewski Radcowie Prawni sp.p.
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.4.4
JEL: K20, K22

Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki uprawnienia kontrolnego i informacyjnego akcjonariusza w prostej spółce akcyjnej. Dokonano w syntetyczny sposób charakterystyki obu powyższych uprawnień, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu porównawczego ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką akcyjną. Odniesiono się również do wzajemnej relacji pomiędzy prawem kontroli a prawem do informacji. Ponadto szczególną uwagę poświęcono ocenie inkorporowania zarówno prawa kontroli, jak i prawa do informacji na gruncie prostej spółki akcyjnej celem zaktywizowania akcjonariuszy do uczestnictwa w praktyce funkcjonowania spółki.

Słowa kluczowe: prosta spółka akcyjna; akcja; akcjonariusz; prawo do informacji; prawo kontroli; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; spółka akcyjna

Mgr Jakub Zamojski

Doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek zespołu badawczego prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także aplikant radcowski w KTW. Legal Medaj Sobota Drząszcz Magaczewski Radcowie Prawni sp.p.