Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.4.4
JEL: K20, K22

Uprawnienia kontrolno-informacyjne akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej — wybrane zagadnienia

Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki uprawnienia kontrolnego i informacyjnego akcjonariusza w prostej spółce akcyjnej. Dokonano w syntetyczny sposób charakterystyki obu powyższych uprawnień, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu porównawczego ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką akcyjną. Odniesiono się również do wzajemnej relacji pomiędzy prawem kontroli a prawem do informacji. Ponadto szczególną uwagę poświęcono ocenie inkorporowania zarówno prawa kontroli, jak i prawa do informacji na gruncie prostej spółki akcyjnej celem zaktywizowania akcjonariuszy do uczestnictwa w praktyce funkcjonowania spółki.

Słowa kluczowe: prosta spółka akcyjna; akcja; akcjonariusz; prawo do informacji; prawo kontroli; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; spółka akcyjna

Bibliografia

Bibliografia/References

Bilewska, K. (2008). Prawo do informacji — fundament statusu prawnego wspólników (akcjonariuszy) spółki kapitałowej. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego, (4).

Bilewska, K. (2010). Prawo do informacji wspólnika w spółce z o.o. W: W. J. Katner, & U. Promińska (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wolters Kluwer.

Chomiuk, M., & Kupryjańczyk, D. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 3. C.H.Beck.

Gierat, A. (2010). Korporacyjne uprawnienia kontrolne wspólników spółek kapitałowych. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Kidyba, A. (2001). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, wyd. 2. C.H.Beck.

Kidyba, A. (red.) (2020). Meritum Prawo Spółek. Tom II. Wolters Kluwer.

Kozieł, G. (2020). Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 3001–300134 k.s.h. C.H.Beck.

Kwaśnicki, R. L. (red.) (2005). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. C.H.Beck.

Opalski, A. (2018). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 151–226. C.H.Beck.

Pabis, R. (2004). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, wyd. 2. C.H.Beck.

Pinior, P. (2013). Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. C.H.Beck.

Rachwał, A. (2007). W: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. Tom 2A. Prawo spółek handlowych. C.H.Beck.

Strzelczyk, K. (2011). W: T. Siemiątkowski, & R. Potrzeszcz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 2. Wolters Kluwer.

Szumański, A. (2005). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, & J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom. II, wyd. 2., C.H.Beck.

Szumański, A. (2014). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska, & A. Herbet, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II, wyd. 3. Warszawa, C.H.Beck.

Wawer, M. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, & R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H.Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę