Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Jan Stranz
ORCID: 0000-0001-6509-2274

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.8.3
JEL: K22

Celem artykułu jest zbadanie problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej udziałowca większościowego wobec spółki kapitałowej. Autor omawia obowiązek lojalności i wskazuje jego naruszenie jako podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej udziałowca wobec spółki. Artykuł prezentuje zagadnienie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Autor przedstawia koncepcję wykładni przepisów o powództwie derywacyjnym (actio pro socio), wskazując że udziałowcy mogą na jego podstawie dochodzić naprawienia szkody od innych udziałowców.

Słowa kluczowe: ochrona udziałowców mniejszościowych; akcjonariusze mniejszościowi; obowiązek lojalności; powództwo derywacyjne; odpowiedzialność odszkodowawcza