Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Joanna Kiraga
ORCID: 0000-0002-7815-7273

Asystentka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji w zakresie prawa gospodarczego publicznego, prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony środowiska. Mediatorka i uczestniczka warsztatów i szkoleń specjalistycznych z mediacji. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zamówieniach publicznych, alternatywnych metodach rozwiązywania sporów oraz ochronie środowiska.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.12.5
JEL: K12, K32

Jednym z zadań należących do kół łowieckich jest prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich. Obwody te mogą być dzierżawione przez dotychczasowych dzierżawców, nowych dzierżawców oraz nowo powstałych dzierżawców. Aktualnie obowiązujące przepisy stwarzają preferencyjne warunki konkurowania dla dotychczasowych dzierżawców, pozbawiając tym samym nowych oraz nowo powstałych dzierżawców szansy na zawarcie umowy. Trudna sytuacja nowych i nowo powstałych dzierżawców wynika również ze wzrastającej liczby kół łowieckich i jednocześnie ulegającej zmniejszeniu liczby obwodów łowieckich. W takim stanie rzeczy konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych, które przywrócą równowagę między różnymi kategoriami dzierżawców oraz wyeliminują praktyki sprzeczne z założeniami racjonalnej gospodarki łowieckiej.

Słowa kluczowe: gospodarka łowiecka; obwody łowieckie; koła łowieckie; umowa dzierżawy; zasada pierwszeństwa