Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Kajetan Górny
ORCID: 0000-0002-1215-2840
Dr Kajetan Górny Doktor nauk prawnych, LL.M., Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.4.7
JEL: K00, K39

Celem artykułu jest przedstawienie charakteru zależności zachodzących pomiędzy aktem fundacyjnym a statutem fundacji w kontekście procedury notarialnej. Omówiono w szczególności powinności notariusza obejmujące sporządzenie obu aktów. Opracowanie ma także na celu poddanie analizie obowiązku notariusza dotyczącego oceny, czy majątek wskazany w akcie fundacyjnym jest wystarczający do osiągnięcia celów działania fundacji.

Słowa kluczowe: fundacja; akt fundacyjny; statut fundacji; notariusz; akt notarialny

Dr Kajetan Górny

Doktor nauk prawnych, LL.M., Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego.