Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Kamil Dąbrowski
ORCID: 0000-0003-1714-6260
Dr Kamil Dąbrowski Doktor nauk prawnych, radca prawny, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kilkunastu publikacji, których wspólnym celem jest promowanie wykorzystywania instrumentów teoretycznoprawnych w procesach interpretacji budzących wątpliwości przepisów prawa.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.10.7
JEL: K10, K25

Niniejszy artykuł — przygotowany na kanwie rozważań Sądu Najwyższego — porusza sporne zagadnienie zakresu związania interpretatora wyrażoną w materiałach procesu legislacyjnego wolą faktycznego prawodawcy. Opierając się na prawno-faktycznym tle skierowanego do SN pytania prawnego, związanego z potrzebą wykładni jednej z epizodycznych ustaw z zakresu prawa rolnego, autor zmierza do twórczego rozwinięcia myśli i motywów przedstawionych w glosowanej uchwale. Celem artykułu pozostaje bowiem ustalenie, jaką rolę mogą pełnić materiały legislacyjne w procesie wykładni prawa. Dlatego rozbudowując początkowo argumentację SN związaną bezpośrednio z egzegezą spornych regulacji, autor uwypukla funkcjonalną i systemową racjonalność zajętego przez SN stanowiska interpretacyjnego. Kolejno zaś, opierając swoje rozważania na argumentach teoretycznoprawnych i konstytucyjnych, dochodzi do konkluzji, że choć materiały legislacyjne mogą być pomocne w procesie wykładni prawa, to jednak powinny one stanowić co najwyżej subsydiarny wzorzec interpretacji. Toteż powołanie się na nie nie może przełamywać jednoznacznych wyników wykładni językowej, funkcjonalnej i systemowej.

Słowa kluczowe: prawo rolne; materiały legislacyjne

Dr Kamil Dąbrowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kilkunastu publikacji, których wspólnym celem jest promowanie wykorzystywania instrumentów teoretycznoprawnych w procesach interpretacji budzących wątpliwości przepisów prawa.