Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.10.7
JEL: K10, K25

Rola materiałów legislacyjnych w procesie wykładni prawa — komentarz do uchwały SN z 19.10.2017 r. (sygn. III CZP 45/17)

Niniejszy artykuł — przygotowany na kanwie rozważań Sądu Najwyższego — porusza sporne zagadnienie zakresu związania interpretatora wyrażoną w materiałach procesu legislacyjnego wolą faktycznego prawodawcy. Opierając się na prawno-faktycznym tle skierowanego do SN pytania prawnego, związanego z potrzebą wykładni jednej z epizodycznych ustaw z zakresu prawa rolnego, autor zmierza do twórczego rozwinięcia myśli i motywów przedstawionych w glosowanej uchwale. Celem artykułu pozostaje bowiem ustalenie, jaką rolę mogą pełnić materiały legislacyjne w procesie wykładni prawa. Dlatego rozbudowując początkowo argumentację SN związaną bezpośrednio z egzegezą spornych regulacji, autor uwypukla funkcjonalną i systemową racjonalność zajętego przez SN stanowiska interpretacyjnego. Kolejno zaś, opierając swoje rozważania na argumentach teoretycznoprawnych i konstytucyjnych, dochodzi do konkluzji, że choć materiały legislacyjne mogą być pomocne w procesie wykładni prawa, to jednak powinny one stanowić co najwyżej subsydiarny wzorzec interpretacji. Toteż powołanie się na nie nie może przełamywać jednoznacznych wyników wykładni językowej, funkcjonalnej i systemowej.

Słowa kluczowe: prawo rolne; materiały legislacyjne

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Buera, F. J., Shin, Y. (2010). Financial Frictions and the Persistence of History: A Quantitative Exploration. Journal of Political Economy, 121(2), 221–272. https://doi.org/10.3386/w16400

Jędrzejczak, G., Sterniczuk, H. (2019). Innowacyjność — polski problem rozwojowy. Doganianie Zachodu w warunkach nieciągłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania UW.

Lagarde, Ch. (2019). President of the European Central Bank (ECB) addresses the 29th Frankfurt European Banking Congress in Frankfurt, Germany, Nov. 22. https://www.ecb.europa.eu' https://www.ecb.europa.eu (2.12.2019).

Lin, J. Y. (2009). Economic Development and Transition: Thought, Strategy and Viability. Cambridge: Cambridge University Press.

Lin, J. Y., Nowak, A. Z. (red.). (2018). Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Wydziału Zarządzania UW. https://doi.org/10.7172/978-83-65402-93-6.2018.wwz.11

Mazzucato, M. (2016). Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.

Mączyńska, E. (2019). PKB powinien być środkiem, a nie celem. Obserwator Finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/pkb--powinien-byc-srodkiem-a-nie-celem/ (18.11.2019).

Morawiecki, M. (2016). Przedmowa. W: M. Mazzucato. Przedsiębiorcze Państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.

Nowak, A. Z., Zalega, T. (red.). (2019). Makroekonomia. Warszawa: PWE.

Putnam, R. D., Leonardi, R., Nanetti, R. Y. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę