Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Karolina Anna Badurowicz
ORCID: 0000-0002-8329-5275
Mgr Karolina Anna Badurowicz Asystentka w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.6.7
JEL: K41

W artykule odniesiono się do niejednoznacznej kwestii funkcjonowania organów spółek kapitałowych po ogłoszeniu ich upadłości. Wyrażony został pogląd o konieczności dalszego istnienia zarządu oraz zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia akcjonariuszy jako organów nadal posiadających kompetencje i wpływ na spółkę mimo jej upadłości. Co zaś się tyczy organów nadzoru, wysnuto wniosek o braku konieczności ich dalszego trwania ze względu na przejęcie ich podstawowych zadań przez sędziego-komisarza oraz wierzycieli upadłego będącego spółką kapitałową. Celem artykułu jest wskazanie, jak zmienia się rola poszczególnych organów spółek kapitałowych po ogłoszeniu ich upadłości, a zwłaszcza jakie mają zadania i w jaki sposób mogą je realizować.

Słowa kluczowe: spółki kapitałowe; organy spółek kapitałowych; upadłość

Mgr Karolina Anna Badurowicz

Asystentka w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.