Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych po ogłoszeniu ich upadłości

W artykule odniesiono się do niejednoznacznej kwestii funkcjonowania organów spółek kapitałowych po ogłoszeniu ich upadłości. Wyrażony został pogląd o konieczności dalszego istnienia zarządu oraz zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia akcjonariuszy jako organów nadal posiadających kompetencje i wpływ na spółkę mimo jej upadłości. Co zaś się tyczy organów nadzoru, wysnuto wniosek o braku konieczności ich dalszego trwania ze względu na przejęcie ich podstawowych zadań przez sędziego-komisarza oraz wierzycieli upadłego będącego spółką kapitałową. Celem artykułu jest wskazanie, jak zmienia się rola poszczególnych organów spółek kapitałowych po ogłoszeniu ich upadłości, a zwłaszcza jakie mają zadania i w jaki sposób mogą je realizować.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: spółki kapitałowe; organy spółek kapitałowych; upadłość

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamus, R. (2012). Reprezentacja spółki kapitałowej wobec członka jej zarządu. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (6), 6–11.

Adamus, R. (2016). Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Buk, H. (2014). W: A. Witosz, A. J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Broniewicz, W. (1999). Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa: LexisNexis.

Chrapoński, D. (2014). W: A. Witosz, A. J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Feliga, P. (2013). Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości. Warszawa: C.H.Beck.

Flotyńska, I., Lipowicz, Ł. (2011). Pozytywne i negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości spółek handlowych — uwagi praktyczne (cz. 1). Prawo Spółek, (6), 33–42.

Gajek, M. (1998). Kilka uwag o upadłości spółki. https://bit.ly/3ayXJEP (5.03.2020).

Gil, I. (2016). W: A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System Prawa Handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. T. 6. Warszawa: C.H.Beck.

Gurgul, S. (2016). Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Hrycaj, A. (2006). Syndyk masy upadłości. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.

Janda, P. (2017). Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Kidyba, A. (2016). Prawo handlowe. Warszawa: C.H.Beck.

Kidyba, A. (2017). Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1–300. T. 1. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2013). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa: Wolters Kluwer LEX.

Możdzeń, M. (2014). W: Witosz, A., Witosz, A. J. (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nowacki, A. (2016). Zwyczajne zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (12).

Ociessa, S. (2014). W: A. Witosz, A. J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Pabis, R. (2017). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Skorupa, P. (2009). Wybrane aspekty sprawozdawczości syndyka masy upadłości w spółkach prawa handlowego. Prawo Spółek, (5), 33–40.

Stanik, M. W: Z. Jara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Strzępka, J. A., Zielińska E. (2015). W: J. A. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Szczurowski, T. (2015a). Zarys wielkiej nowelizacji dotyczącej postępowania upadłościowego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11), 26–32.

Szczurowski, T. (2015b). Postępowanie restrukturyzacyjne w świetle ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacje. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (9), 30–36.

Szczurowski, T. (2017a). W: Z. Jara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Szczurowski, T. (2017b). Roczne obowiązki sprawozdawcze w spółkach prawa handlowego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (7), 27–32.

Szumański, A. (2015). W: S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych. T. 17 A. Warszawa: C.H.Beck.

Śledzikowski, M. (2017). Absolutorium dla członków zarządu w spółce kapitałowej. https://www.rp.pl/Firma/307219987-Czy-absolutorium-uchroniczlonkow-zarzadu-spolki-przed-odpowiedzialnoscia.html (31.12.2020).

Tokarski, A. (2011). Czynności syndyka dotyczące rachunkowości w procesie upadłości przedsiębiorstwa. https://bit.ly/2VYK7Pd (31.12.2020).

Witosz, A. (2008). Spółka w upadłości układowej. Warszawa: LexisNexis.

Witosz, A. J. (2014). W: A. Witosz, A. J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zedler, F. (1999). Prawo Upadłościowe i układowe. Toruń: TNOiK.

Zedler, F. (2011). W: A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Zakamycze.

Zedler, F. (2016). Prawo Upadłościowe zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zimmerman, P. (2016a). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Zimmerman, P. (2016b). W: A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. T. 6. Warszawa: C.H.Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę