Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Katarzyna Górska
ORCID: 0000-0002-3773-3617
Adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.5.6
JEL: K15

Szeroka definicja dokumentu w art. 773 k.c. ma charakter ramowy, o zasięgu systemowym. Każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią stanowi dokument, choć jednocześnie w obrocie może występować wiele jego różnych postaci. Artykuł omawia istotę regulacji art. 773 k.c., starając się wyjaśnić kwestie sporne na tle dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa. Równoległym celem opracowania jest zwrócenie uwagi na to, że inne przesłanki przesądzają o istnieniu dokumentu, a inne o uznaniu dokumentu za prawidłowy, ważny lub kompletny.

Słowa kluczowe: dokument; dokument elektroniczny; trwały nośnik; informacja; kopia

Adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny.