Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Maciej Langer
ORCID: 0000-0003-2296-9237

Doktorant w dyscyplinie nauk prawnych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi badania z zakresu statusu prawnego tokenów cyfrowych.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.10.2
JEL: K15, K22

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych można powiązać prawa udziałowe wspólników spółek osobowych z nośnikiem, jakim jest token cyfrowy występujący w rozproszonej bazie danych. Stąd w artykule poruszono takie kwestie, jak tokenizacja udziału kapitałowego wspólnika, zastosowanie konstrukcji „wirtualnego wspólnika” wyznaczanego przez token, tokenizacja akcji spółki komandytowo-akcyjnej. Autorzy postawili tezę, że polski system prawny dopuszcza tokenizację praw udziałowych, ale w ograniczonym zakresie. Jest to możliwe jedynie w stosunku do praw udziałowych o charakterze majątkowym za pomocą tokenizacji personalnej dokonywanej przez wspólnika. Na gruncie obowiązujących przepisów dopuszczalna byłaby również tokenizacja inwestycji przeprowadzanych przez spółkę.

Słowa kluczowe: DLT; tokeny cyfrowe; spółka osobowa; prawo udziałowe